Sakspapirer til medlemsmøte den 23.09.2020

Prøvenominasjon til stortingsvalglisten
og valg av delegater til nominasjonsmøte onsdag 25. november 2020

Saksliste
Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden/ herunder voteringsreglement.
—  Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps.
Prøvenominasjon.
— Valg av delegater til nominasjonsmøte onsdag 25. november 2020 

For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende stortingsvalget.