Samarbeid om tillitt


Det hevdes at Drammen bystyre sliter med lav tillit hos byens befolkning. Dette skyldes både konflikter rundt store enkeltsaker, men også rot og spekulasjoner rundt enkelte folkevalgte.

I denne situasjonen er det viktig at de politiske partiene er sitt ansvar bevisst og samarbeider om å styrke tilliten hos innbyggerne i Drammen.

Imidlertid ser Arbeiderpartiets nyvalgte gruppeleder, og for tiden, varaordfører-vikar, Eivind Knutsen, sitt snitt til å skape enda større mistillit og spekulasjoner gjennom avisinnlegg, oppslag og fiffige video-snutter på Facebook.

Knutsen hevder at Drammen mangler styring og at Arbeiderpartiet har de gode løsningene. Det må han få lov til å hevde, men virkeligheten er en annen, og hvor er de gode løsningene til Arbeiderpartiet?

Drammen er en av byene i Norge med best styring og drift, noe kommunal- og moderniseringsdepartementet fastslår i sitt seneste effektivitetsbarometer hvor Drammen havner på 3. plass – kun slått av Oslo og Bærum. I tillegg er Drammen i front når det gjelder byutvikling, frivillighet, integreringsarbeid, skole og utdanning. Dette skyldes langvarig og planmessig politikk med Drammen Høyre i spissen for et langvarig og godt samarbeid med Venstre, KrF, FrP og andre partier representert i bystyret.

At det i høst oppsto en spesiell situasjon tilknyttet Venstres gruppeleder og valgte varaordfører innebærer ikke at Drammen Høyre mister styringsfart eller beslutningsevne. Det betyr bare at vi må fortsette vårt samarbeid med andre partier i bystyret for å samle flertall for de gode løsningene. 

I lokalpolitikken er det nettopp de gode løsningene som er viktige. Ikke de store ideologiske forskjellene man styrer etter på nasjonalt plan og i internasjonal stor-politikk. Selvfølgelig er det også forskjeller på det ideologiske plan mellom partiene i Drammen bystyre, men i 80 % av vedtakene er ikke ideologi, men praktisk tilnærming av langt større betydning. Dette er grunnen til at man, over hele landet i mange kommunestyrer, ser utradisjonelle allianser mellom partier man ikke trodde var i stand til å samarbeide på grunn av ideologiske forskjeller.

Drammen Høyre er innstilt på et bredt samarbeid med alle som vil, om å finne de beste løsningene for Drammen og byens befolkning.Vi vil lytte til alle når det gjelder vanskelig saker så som samferdselspakken; Buskerudbypakke 2, men vi vil ikke konkludere før høringsfristen er ute den 26. februar. Alle skal få muligheten til å hevde sin mening og vi i Drammen Høyre vil lytte til alle gode innspill og forslag før vi, sammen med våre kolleger fra de andre politiske partiene i Drammen bystyre, fatter en beslutning før sommeren 2018.

La det heller ikke herske tvil om at Drammen Høyre vil utarbeide mye ny politikk frem mot kommune- og regions valget i 2019. Politikk som vil gjøre både Drammen og den nye kommunen i stand til å møte fremtiden og skape enda bedre levevilkår innbyggerne. 

For å styrke tilliten til det politiske miljøet og beslutningsprosessene er det imidlertid viktig at vi samarbeider på tvers av politiske skillelinjer i vanskelige og utfordrende saker. Det er Drammen Høyre pådriver for- og villige til, men det forutsetter vilje til å finne løsninger fra de andre partiene i Drammen bystyre.