Slik skaper vi en bedre skole

I løpet av de siste ukene så har elevene strømmet inn på skolene igjen og et nytt skoleår har begynt. Men hvordan det kommende året skal bli bestemmes i stor grad av en person, nemlig læreren.

Lærerne er utvilsomt den viktigste faktoren for å sørge for at vi elever skal kunne lære mest mulig samtidig som vi har en god skolehverdag.

Dessverre finnes det noen lærere som sliter med å hjelpe elevene sine slik at de kan få fram sitt fulle potensial. Derfor lanserte Høyre lærerløftet, som består av flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Lærerne skal ha fordypning i fagene de underviser i og det skal gjøres et krafttak for lærernes videre og etter utdanning. Dette skal skape enda bedre lærere, som igjen vil skape enda bedre timer.

Læreren bør ha fordypning i faget                                                                       

Et av de viktigste tiltakene i lærerløftet er at elevene skal kunne møte lærere som har fordypning i fagene sine. Det er jo slik at vi elever lærer mer når læreren vår er faglig sterk.

Jo bedre lærerne kan pensumet, jo bedre er de i stand til å lære det bort til oss elever. Derfor er det skremmende at mange av dagens lærere mangler fordypning i det faget de underviser i. I 2016 fortalte SSB at så mange som én av fem matematikklærere, én av sju norsklærere og fire av ti engelsklærere i grunnskolen manglet fordypning i fagene sine. Det er altfor mange og derfor ønsker Høyre at så mange lærere som overhodet mulig skal videreutdanne seg. Hvis der er noen som burde forstå behovet for å lære seg noe mer, så er det jo nettopp lærerne.

Man bør lære så lenge man lever                                                                                 

Det er mange grunner til at lærere burde videreutdanne seg. Ikke bare for å skaffe seg den nødvendige fordypningen i fagene de underviser i, men også for å friske opp gammel kunnskap. I år så tilbys lærerne over 170 ulike tilbud, spredt utover alle fagkategorier, slik at de selv kan velge nøyaktig det de tror vil styrke deres undervisningsevne. Ved å videreutdanne seg kan lærerne få faglig påfyll, innblikk i nye undervisningsmetoder og fornyet motivasjon. Dette ønsker Høyre å hjelpe til med og derfor har vi økt antall plasser slik at flest mulig skal kunne benytte seg av dette tilbudet. I fjor så var det 3500 plasser, mens det i år er blitt økt til hele 5000 plasser. Dermed får 150 000 elever oppleve en mer engasjerende skolehverdag med en lærer som har et sterkere faglig grunnlag. Dette er en utvikling som vil føre til at skolene våre vil få enda bedre lærere, med enda mer kunnskap.

Høyre har alltid vært og vil alltid være et parti som setter skolen først. Derfor vil Høyre fortsette med sin tunge satsing på lærerne og lærernes utdanning. Vi skal kjempe for at alle lærerne skal ha fordypning i det faget de underviser i. Vi skal kjempe for at alle lærerne skal få muligheten til å videreutdanne seg og bygge på sin kunnskap. Vi skal kjempe for at alle lærerne skal bli best mulig, slik at alle timene skal bli best mulig.

Slik skaper vi en bedre skole. Slik skaper vi Norge på sitt beste