Uttalelse årsmøtet - Sykehuset

Drammen Høyre avhold sitt årsmøte torsdag 16.november på Skur 1. I den anledning besluttet et enstemmig møte å fremme en uttalelse om sykehuset.

"Drammen Høyres årsmøte er glad for at fremdrift når det gjelder bygning av nytt sykehus på Brakerøya skal holdes. Vi mener at de justeringer av prosjektet som nå pågår ikke må føre til at spesialiteter som har vært ved Drammen Sykehus i over 30 år flyttes".