Valgflesk og tomme løfter

Valgkampen hardner til og Drammen Arbeiderparti kommer stadig med nye løfter om hvor fantastisk de skal gjøre det i Drammen om de kommer «til makten». Valgflesket serveres på store fat og kan virke forlokkende på dem som ikke har satt seg inn i helheten man må forholde seg til hvis man har ansvaret for Drammens styring og utvikling.

Drammen Høyre har sittet «ved roret» i over 35 år – kun avbrutt av en kortere periode hvor Arbeiderpartiet hadde ordføreren. Disse 35 årene er sammenfallende med den fantastiske utviklingen som har skjedd for byen og dens innbyggere. Fra å være et sted man nærmest gruet seg å vedstå at man kom fra, er Drammen i dag en foregangs- by i nasjonal og internasjonal målestokk.

Dette har ikke skjedd av seg selv, men er kommet som et resultat av et fantastisk samarbeid mellom byens innbyggere, næringslivet, den kommunale administrasjon/ansatte og det politiske miljøet med Drammen Høyre i spissen.


Når Drammen Arbeiderparti i årets valgkamp forsøker å tillegge resultatet av 35 års arbeid, sin egen innsats, faller dette på sin egen urimelighet. Når de i tillegg mener de kan gjøre jobben langt bedre en Drammen Høyre har gjort i disse årene blir det hele litt latterlig.

Valgkamp er valgkamp og det er lett å love mer enn man kan holde.

Etter å ha gjennomgått Drammen Arbeiderpartis valgprogram 2015–2019 sitter jeg igjen med hodet fullt av mange fine ord, opplagtheter, tomme løfter og masse valgflesk.

Partiet lover mye, men unnlater å beskrive hvordan de skal skaffe økonomiske midler til alle sine «gode forslag».

Arbeiderpartiet hevder at de ikke vil innføre eiendomsskatt i Drammen kommune. Jeg kan ikke forstå hvordan de skal oppfylle sine valgløfter uten å gjøre det.

SV går inn for eiendomsskatt for å skaffe mere penger til sine hjertesaker. Det er en ærlig holdning selv om verken Drammen Høyre eller flertallet av byens befolkning ønsker slik skattlegging.

Arbeiderpartiet lover 100 nye omsorgsplasser til eldre selv om det kanskje ikke er der behovet ligger og vi av erfaring (fra Trondheim) vet at det ikke er nok med fysiske plasser, vi må også ha de personellmessige ressursene.

Arbeiderpartiet skal gjennomføre et stort idrettsløft med bygging av nye idrettsanlegg uten å ha økonomisk dekning for dette. Marienlyst-området skal bestå og videreutvikles uten utbygging av boliger og næringsarealer. Salg av Strømsø Skole og Strømsø Videregående skole (som Drammen kommune ikke eier) vet vi ikke vil skaffe, i nærheten, av de midlene som er nødvendige for å etterkomme idrettens behov og ønsker.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre sosial boligbygging med opprettelse av et kommunalt tomteselskap, som, uten tilsnikelse av privat eiendom, ikke kan utføre oppgavene bedre eller rimeligere enn private aktører og Drammen kommune i fellesskap gjør i dag.

De lover gratis barnehageplasser, rimeligere SFO, sørge for moderne skolebygg, sørge for at Drammen blir «Livsglede-sertifisert», opprette flere eldre-kafeer, arbeide for å trekke kunstnere til Drammen ved hjelp av en målrettet satsing på å legge til rette for atelierfellesskap, bygge musikkbinger i bydelene, tilby språk fra andre verdensdeler som valgfag i ungdomsskolen osv. osv.

Drammen Arbeiderparti skal til og med videreutvikle området rundt Globusgården til matbasar i en skala som er lønnsom og bærekraftig?

Drammen Høyre driver ikke «overbudspolitikk». Vi har lang tradisjon for å utvikle byen i samsvar med det eksisterende inntektsgrunnlaget og med et overordnet, ansvarlig mål om bærekraftig utvikling over tid.

Dette innebærer at vi skal gjennomføre mange tiltak i neste 4-års periode, men i motsetning til enkelte kommuner som lenge har levd over evne skal Drammen videreutvikles med samme støe kurs som de siste 35 årene. Vi vet at dette kommer byens innbyggere til gode både på kort og lang sikt.

For dem som har opplevd byens transformasjon og alle nye innbyggere som synes Drammen er et flott sted å bo – og arbeide bør valget den 14. september være enkelt: Stem Drammen Høyre.