Vi tror på Drammen

Ordførerkandidat for Drammen Høyre, Fredrik Haaning.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Drammen Høyre jobbe for de neste årene:

 • Vi vil ha økt innbyggermedvirkning i planprosesser!
 • Vi vil ha en ny plan for skoleutbygging i hele kommunen!
 • Vi vil rehabilitere og utvide Veiavangen ungdomsskole! 
 • Vi vil ha fortsatt satsning på kultur i hele Drammen!
 • Vi vil bygge ny ungdomsskole på Åskollen!
 • Vi vil utvikle Marienlyst-området til en idretts- og folkepark!
 • Vi vil ikke ha eiendomsskatt i Drammen!
 • Vi vil skape aktive lokalsamfunn for handel, idrett og kulturliv!
 • Vi vil at Drammen skal være best på «grønne løsninger»!
 • Vi vil at Glitre Energiselskap skal være i kommunalt eie!
 • Vi vil ha fortgang i byggingen av ny vei til Svelvik!
 • Vi vil styrke vedlikehold av kommunale veier!
 • Vi vil bygge nye idrettsanlegg i alle deler av kommunen!
 • Vi vil at brukeren skal stå i sentrum i alle kommunale tjenester!
 • Vi vil prioritere rusforebyggende arbeid blant ungdom!
 • Vi vil sikre full barnehagedekning med løpende opptak!
 • Vi vil at Drammen skal bli en ledende studentby!
 • Vi vil satse på næringsutvikling og innovasjon i hele nye Drammen!
 • Vi vil ha en næringssjef i Drammen kommune!
 • Vi vil at de forskjellige kommunedelene skal utvikles utfra egenart!
 • Vi vil ha nærhet til kommunale tjenester i alle deler av kommunen!
 • Vi vil at Drammen fortsatt skal være en foregangskommune på integrering!
 • Vi vil stille krav til norskkunnskaper i barnehager, på skoler og i omsorgstjenestene!
 • Vi vil ha språktest av alle 5-åringer!
 • Vi vil ha valgfritt sidemål i Drammensskolen!
 • Vi vil bygge ishall i nye Drammen kommune!

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: