Arbeidsutvalgsmøte

Arbeidsutvalgsmøte avholdes etter utsendt saksliste.

Innkalling og dagsorden sendes til Arbeidsutvalgets respektive medlemmer i forkant av møtet.

Vel møtt!