Arbeidsutvalgsmøte

Innkalling og dagsorden sendes til Arbeidsutvalgets respektive medlemmer i forkant av møtet.

Vel møtt!