Arbeidsutvalgsmøte

Innkalling og dagsorden sendes til Arbeidsutvalgets respektive medlemmer i forkant av møtet. Tema denne kvelden er valgkampevaluering.

Vel møtt!