Blåkveld - Kampen om vestkorridoren

Foto: Scanpix

Vinterens mest spennende samferdselsseminar avholdes i Asker kulturhus og er åpent for alle medlemmer i Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Drammen Høyre.

Program for kvelden:

Innledning: Hvorfor er vi her hva handler dette om?

E18 Faglig: Hva vil vi? Hva kan vi få til og når?

Oslo: Situasjonen i Oslo og mellom Oslo og regionen

Vestregionen: I fremtiden hvor et stort bo og arbeidsmarked som avlaster hovedstaden vil kollektivtrafikk med knutepunktutvikling være viktig. Likeså vil en være avhengige av gode stamveier og riksveier, to veier utpeker seg her: E18 og Oslofjordforbindelsen med kobling.

Ordførerpanel: Bærum, Asker, Lier, Røyken, Hurum og Drammen. Munner ut i et "ordføreropprop" til velgerne "våre muligheter som stort bo og arbeidsmarked og betydning av samferdsel".

Stortingspanel: Høyre og FRPrepresentanter i Transporkomiteen på Stortinget "vårt ansvar for hovedstadsregionen".

Oppsummering: Hva nå? Veien videre.

Mingling og enkel servering, vel møtt!