Blåkveld


Kjære Høyre-medlem!

 

Arbeidet med «nye» Drammen kommune pågår for fullt.

Fellesnemda arbeider jevnt og trutt, arbeidsgrupper er nedsatt og det avholdes ulike verksteder for de ulike komiteene og utvalgene i kommunene.

Elisabeth Enger er ansatt som prosjektrådmann og har nå vært i arbeid en god stund. Hun vil fortelle fra arbeidet med opprettelsen av den nye kommunen.

Lurer du på hvor langt vi har kommet i prosessen? Er det spørsmål du vil stille prosjektrådmannen eller noen av politikerne? Nå har du muligheten!

Onsdag 30. mai inviterer Drammen Høyre til «Blåkveld» på Jonas B. Gundersen på Bragernes Torg fra 18.00.

Det blir en gjennomgang av arbeidet med kommunesammenslåingen og prosessen videre. Vi kan friste med pizza og sosialt samvær.

 

Håper du kommer! 

 

Med vennlig hilsen

Fredrik A. Haaning

Leder Drammen Høyre