Hovedstyremøte

Hovedstyret samles etter sommeren med flere spennende saker på dagsorden.

Innkalling med dagsorden er sendt ut til Hovedstyrets respektive medlemmer.

Vel møtt!