Hovedstyremøte

Hovedstyremøte avholdes etter utsendt saksliste.Innkalling og dagsorden sendes til Hovedstyrets respektive medlemmer i forkant av møtet.

Vel møtt!