Hovedstyremøte

Innkalling og dagsorden sendes til Hovedstyrets respektive medlemmer i forkant av møtet.

Vel møtt!