Konstituerende møte i Nye Drammen Høyre - Årsmøte/Avviklingsmøte i Drammen Høyre

Torsdag 29. november arrangeres det et svært viktig møte. 
Først vil Drammen Høyre ha sitt siste årsmøte hvor det vil bli vedtatt å avvikle foreningen.
Deretter vil det umiddelbart bli et stiftelsesmøte for Nye Drammen Høyre. 

Det vil bli gjennomført valg av styre til Nye Drammen Høyre og programbehandling. For å ha stemmerett på møtet må du ha betalt kontingenten for 2018 samt vært medlem av Svelvik Høyre, Nedre Eiker Høyre eller Drammen Høyre i minst tre uker før møtet.