Medlemsmøte Senior Høyre - Drammen Museum

Velkommen til medlemsmøte som denne gang er på Drammen Museum. Sett av dagen for hyggelig omvisning og spennende foredrag av musemumsdirektøren.


Benytt muligheten til å besøke vårt museum og høre museumsdirektør Åsmund Thorkildsens foredrag om «Museumsreform og hvilken strategi som følges».

Det blir ikke «inngangspenger og loddsalg» - men de som vil kan etter foredraget møtes i Lychepaviljongen hvor vi for kr. 75.- får kaffe og 2 halve rundstykker.


Vel møtt!