Medlemsmøte Senior Høyre - valgkamp

Temaet på møte er valgkamp og vi får besøk av valgkampansvarlig i Drammen, Kjell Arne Hermansen og Tord Deildok, valgkampmedarbeider i Buskerud Høyre.

Vi gleder oss til årets valgkamp hvor seniorene har vært og skal være viktige bidragsytere. Enkel bevertning kr 50 og loddsalg.

Hjertelig velkommen.