Medlemsmøte med prøvenominasjon og valg av delegater

Prøvenominasjon til stortingsvalglisten
og valg av delegater til nominasjonsmøte onsdag 25. november 2020

Saksliste
— Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden/ herunder voteringsreglement.
— Valg av møteleder, protokollfører og tellekorps.
— Prøvenominasjon.
— Valg av delegater til nominasjonsmøte onsdag 25. november 2020 

For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved det kommende stortingsvalget. Sakspapirer ettersendes på e-post og legges ut på denne nettsiden i god tid før møtet: