Nominasjonsmøte i Drammen Høyre

Nominasjonsmøte for Drammen Høyres liste til Kommunevalget 2019 arrangeres onsdag 21. november kl. 18:00 i Fylkestingssalen på Fylkeshuset i Drammen. 

Alle medlemmer i Nedre Eiker Høyre, Svelvik Høyre og Drammen Høyre som har betalt kontingenten for 2018 og vært medlemmer i minst fire uker før møtet har rett til deltakelse på møtet.  Det samme gjelder for medlemmer i de respektive kommunenes Senior og Unge Høyre foreninger. 


Alle som ønsker stemmerett på møtet må også være stemmeberettiget i kommunen etter Valgloven. I korte trekk må man altså fylle minst 18 år i 2019 og være fast bosatt i dagens Nedre Eiker Kommune, Svelvik kommune eller Drammen kommune.