Prøvenominasjonsmøte og valg av delegater til nominasjonsmøte i Viken Høyre

Det er mye som skjer i Høyre om dagen!  På fylkesnivå skal vi nå gjennomføre den første nominasjonsprosessen til nye region Viken, samtidig som vi skal slå sammen Buskerud Høyre, Akershus Høyre og Østfold Høyre til nye Viken Høyre.

17. oktober kl. 18.00 samles vi i bystyresalen i Drammen rådhus for å vedta en rekke saker som blir viktige for oss i Høyre fremover.

Først og fremst så skal vi ha en prøvenominasjon til Viken fylkesting. Prøvenominasjonen er Drammen Høyres innspill til listen forfylkestinget i Viken ved kommune- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.

Alfabetisk liste over kandidatene blir offentliggjort den 28. september hvoretter Hovedstyret/AU i Drammen Høyre former en prioritert innstilling til prøvenominasjonsmøtet.

I tillegg til dette skal vi velge delegater til nominasjonsmøtet i region Viken, som avholdes på Sundvolden 17. november

Det er besluttet å avholde ekstraordinært årsmøte for nedleggelse av Buskerud Høyre samt stiftelsesmøte for Viken Høyre i et etterfølgende møte samme dag, og vi må derfor også velge delegater til dette.

Stortingsrepresentant, leder av Buskerud Høyre og leder av valgkomiteen til Viken fylkesting, Kristin Ørmen Johnsen, kommer også for å fortelle oss litt om arbeidet med Viken Høyre og nominasjonsprosessen.

Alle medlemmer i Drammen Høyre som har betalt kontingenten for 2018 og vært medlemmer i minst fire uker før møtet har rett til deltakelse på møtet.  
Alle som ønsker stemmerett på møtet må også være stemmeberettiget i kommunen etter Valgloven. I korte trekk må man altså fylle minst 18 år i 2019 og være fast bosatt i dagens Drammen kommune.