Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Gol kommune skal være et godt sted å bo og besøke.

Her skal det være muligheter til å trives og utvikle seg gjennom stort mangfold i aktiviteter, gode tilbud og gode sosiale møteplasser.

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt
Erna Solberg ombord i båt, kystlandskap i bakgrunnen.
Erna Solberg på fiskebryggen i Kristiansand sommeren 2017. Foto: Cecilie V. Jensen

De eldre har gitt oss vår fremtid

Gol Høyre skal innføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» med fokus på mat, aktivitet, fellesskap, trygghet, helsehjelp og sammenheng i tjenestene

Samferdsel

For å håndtere den økende trafikken er vi avhengige av trygge, gode og effektive samferdselsløsninger både for gjennomgangstrafikken og vår dagligdagse ferdsel i Gol

Et attraktivt, urbant tettsted

For å kunne møte videreutviklingen av handel, tjenesteyting og bosetting i Hallingdal må Gol utnytte sine ressurser og muligheter

Frivillighet

Mange av disse oppgavene ville kommunene ha problemer med å videreføre om den frivillige innsatsen uteble. Røde Kors sin beredskap, idretten sitt tilbud til barn og unge og store arrangement som skaper overnatting og handel er gode eksempler på dette

Kontakt

Gol Høyre

Helge Svarstad

Leder
Telefon 91775263

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk