Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Lier Høyre vil bygge samfunnet med tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Vår frihet skal være basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Grunnskolen

Lier Høyre vil arbeide for en mobbefri skole der elever og lærere møtes med respekt, åpenhet og toleranse for å sikre et godt læringsmiljø.

Lokalsamfunn, kultur og fritid

Lier Høyre vil rullere planen “For kropp og sjel” for å styrke og videreutvikle et bærekraftig kultur-, idretts- og friluftsliv i samarbeid med alle Liers aktører.

Barn og ungdom

Lier Høyre vil ha et barnevern som fungerer slik at barn og foreldre får det best mulige tilbudet.

Kontakt

Lier Høyre

Frode Sundseth

Leder
Telefon 92442112

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Kalender

27 okt

Årsmøte Lier Høyre

Sted: Haugestad (Kommunestyresalen)
Dato: 27. okt 2020
Tid: 18:00
09 nov

Lier Høyres Budsjettseminar

Sted: Haugestad (Kommunestyresalen)
Dato: 09. nov 2020
Tid: 17:00
Se hele kalenderen

Våre folk