Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Lier Høyre vil bygge samfunnet med tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt av oss skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid. Vår frihet skal være basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Grunnskolen

Lier Høyre vil arbeide for en mobbefri skole der elever og lærere møtes med respekt, åpenhet og toleranse for å sikre et godt læringsmiljø.

Lokalsamfunn, kultur og fritid

Lier Høyre vil rullere planen “For kropp og sjel” for å styrke og videreutvikle et bærekraftig kultur-, idretts- og friluftsliv i samarbeid med alle Liers aktører.

Barn og ungdom

Lier Høyre vil ha et barnevern som fungerer slik at barn og foreldre får det best mulige tilbudet.

Kontakt

Lier Høyre

Frank Yggeseth

Leder
Telefon 97546906

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Aktuelt

Nicholas Amundsen Hegg
Mann på jobb. Jan Tore Sanner innfelt

Våre folk