Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Mann holder barn.
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Kunnskap i skolen

Nannestad Høyre ser at alt for mange ikke lærer å lese, skrive og regne, derfor vil vi gjennomføre et løft med tidlig innsats for elever i 1.-4. trinn. Lærertettheten skal styrkes med ansatte som har tilbud om faglig påfyll gjennom hele karrieren. Enklere for foreldre å legge mat i sekken enn en lærer i sekken

Kvalitet i omsorgen

Nannestad Høyre vil at alt omsorgsarbeid skal ha fokus på brukernes behov og tilfredshet, styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge og forbedre helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Skape trygge arbeidsplasser

Nannestad Høyre vil jobbe for at Nannestad skal bli en JA-kommune, være pådriver for nyetablering og utvikling og sette fokus på næringsutvikling og næringsoppfølgning i sterkere grad i administrasjonen.

Raskere utbygging av vei og kollektivtransport

Nannestad Høyre vil sørge for en effektiv utvikling innenfor vedtatt kommuneplan, opprettholde en aktiv og fremtidsrettet klima- og miljøplan og bidra til at miljøaspektet er integrert i alt plan- og utviklingsarbeid.

Christian Bendz - Gruppeleder, Nannestad

Christian Bendz

Gruppeleder, Nannestad

Kontakt

Nannestad Høyre

Christian Bendz

Leder
Telefon 95933047

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk