Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Aktive lag og foreninger

Rakkestad Høyre vil Prioritere gode rammevilkår for frivillige lag og foreninger, og fremheve disse som en viktig ressurs for lokalsamfunnet.

Næringsutvikling

Rakkestad Høyre vil jobbe for at næringslivet gis best mulig rammevilkår og at de skal møtes med effektive kommunale prosesser.

Espen Storeheier - Gruppeleder, Rakkestad

Espen Storeheier

Gruppeleder, Rakkestad

Kontakt

Rakkestad Høyre

Knut Ruud

Leder
Telefon 90538257

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk