Agder Høyre tok kampen for kraft på landsmøte

Denne helgen møtes Høyre-folk fra hele landet til landsmøte. Agder Høyre satte agendaen i debatten om mer kraft og fremmet en rekke forslag om å øke produksjonen av norsk kraft.

Agder Høyre tok kampen for kraft på Høyres landsmøte! (Foto: Jørgen Heimsæter/Agder Høyre)

«Alt er lagt til rette for at vi skal kunne skape enda mer grønne næringer, men nå må tempoet opp, og utslippene ned». 
– Sa fylkesordfører Arne Thomassen i sitt innlegg

«Vi må få betydeligere raskere saksbehandling i statlige institusjoner, statsforvalteren må få ressursene de trenger for at viktige plansaker ikke blir liggende å årevis. Det går for seint, og det er for mange parter som kommer med innvendinger og som utsetter viktige avgjørelser».
– Fulgte fylkesordføreren opp

I årene som kommer blir det derfor helt avgjørende å sikre raskere utbygging og mer effektiv bruk av strømnettet, slik at Norge kan elektrifiseres for å nå klimamålene. Samtidig vil elektrifisering og storstilt industriutbygging legge press på natur- og miljøverdier, og intensivere arealkonflikter. Det må derfor være et mål at mest mulig kraftkrevende industri samles langs eksisterende linjenett, og at regionale og statlige miljøkrav ikke kommer i veien for prosjekter med en positiv klimagevinst.

Amalie Gunnufsen, vararepresentant til Stortinget for Vest-Agder brukte sitt innlegg på å fremheve viktigheten av mer kraft for å gjennomføre det grønne skiftet.

«Når vi skal produsere biogass, batterier, hydrogen, ammoniakk, samt elektrifisere sokkelen og transportsektoren er vi avhengig av mer kraft».

Staten har tjent gode penger på høye kraftpriser. Amalie etterlyste mer initiativ fra Regjeringen for å sørge for nok kraft i fremtiden.

«For mens vanlige familier har fått bakoversveis av strømregningene og staten har hovet inn penger, har det vært stille i regjeringskvartalet. Det har tatt tid å få på plass tiltak, og regjeringen klarer ikke legge frem en løsning som gjør at vi har nok energi i fremtiden». Fulgte Gunnufsen opp.