Agder Høyres alfabetiske liste over 55 valgvillige kandidater er klar

Fylkestingsvalglisten 2019 - 2023

Hvem skal være med å styre Agders nye fylkeskommune?

Som betalende medlem har du mulighet til å si hvem du ønsker skal representere Høyre i den nye fylkeskommunen. Hvem skal være Høyres fylkesordførerkandidat og fylkestingsvalgkandidater ved valget neste år? Se nederst i artikkel for vedlagt kandidatpresentasjon.

Prøvenominasjon

Foreningene avholder prøvenominasjonsmøter og sender liste over 15 kandidater i prioritert rekkefølge til nominasjonskomiteen innen 13. september.

 

Rådgivende urnominasjon

I slutten av uke 36 sender vi ut en questback til alle betalende medlemmer hvor vi ber dem velge 15 navn i prioritert rekkefølge innen 13. september. Undersøkelsen er en rådgivende urnominasjon hvor resultatet legges frem for nominasjonskomiteen og kommer i tillegg til prøvenominasjon i foreningene.

 


Nominasjonskomiteens innstiling offentligjøres senest 2. oktober, Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda. Trykk her for å lese mer om nominasjonsprosessen og nominasjonskomiteen.

 

Kontaktinfo til leder av Agder Høyres nominasjonskomité:

Bjørgulv S. Lund, mobil: 978 98 905, e-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.no