Agder Høyres alfabetiske liste over 55 valgvillige kandidater er klar

nn Hvem skal være med å styre Agders nye fylkeskommune?nSom betalendenmedlem har du mulighet til å si hvem du ønsker skal representere Høyre i dennnye fylkeskommunen. Hvem skal være Høyres fylkesordførerkandidat ognfylkestingsvalgkandidater ved valget neste år? Se nederst i artikkel for vedlagt kandidatpresentasjon.

nn Prøvenominasjon

n

Foreningene avholdernprøvenominasjonsmøter og sender liste over 15 kandidater i prioritertnrekkefølge til nominasjonskomiteen innen 13. september.

n

n

Rådgivende urnominasjon

n

I slutten avnuke 36 sender vi ut en questback til alle betalende medlemmer hvor vi ber demnvelge 15 navn i prioritert rekkefølge innen 13. september. Undersøkelsen er ennrådgivende urnominasjon hvor resultatet legges frem for nominasjonskomiteen og kommerni tillegg til prøvenominasjon i foreningene.

n

n


n

Nominasjonskomiteensninnstiling offentligjøres senest 2. oktober, Agder Høyres Nominasjonsmøtenavholdes 26. november kl. 18.00 på hotellnScandic Kristiansand Bystranda. Trykk her for å lese mer om nominasjonsprosessen og nominasjonskomiteen.n n

n

n

Kontaktinfo til leder av Agder Høyres nominasjonskomité:

n

Bjørgulv S.nLund, mobil: 978 98 905, e-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.no

nnnn

n
n