Åpning av Forening for barnepalliasjon i Kristiansand

Sentrale politikere fra Agder Høyre deltok idag på innflytningsfest for Forening for barnepalliasjon i Kristiansand sentrum, samtidig som vi her markerte vår støtte til barnehospice på Agder.n n

nn Tidligere denne uken annonserte Høyres fylkeslag i Agder at vi vil arbeide for at Norges første barnehospice skal legges til Agder. Les hele pressemeldingen HER.n
n

n

Derfor var det også naturlig at våre mest sentrale politikere deltok på åpningsfest og snorklipping av det nye kontoret til Forening for barnepalliasjon (FFB) i Kristiansand sentrum.

n

FFB hadde invitert sponsorer og samarbeidspartnere, samt media, til å overvære en offisiell åpning av kontoret i Tollbodgata. Fra Agder Høyre deltok stortingsreprensentantene Norunn Tveiten Benestad, Ingunn Foss og Svein Harberg sammen med leder av Kvinneforum, Nina Roland.n
n
Ordfører i Kristiansand, Harald Furre var invitert til åpningen for å innlede og klippe snoren til kontoret til FFB.

n

Vår pressemelding om barnehospice ble tatt godt i mot, men er bare første steg på vei til å realisere drømmen til Natasha — nemlig barnehospice i helsebyen Eg i Kristiansand — som allerede har hatt flere møter med både Helse-/omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg.

n

Høyre jobber nå videre med å inkorporere dette i vårt partiprogram 2019-2023.n
n

n

n
n

n

n
n