Kjære nominasjonsmøte – kjære medlemmer!

nnn Først og fremst – tusen takk for tilliten dere har vist meg. Det er utrolig stort for meg å kunne stå her foran dere i dag. Ydmyk og med stor respekt for det vervet jeg tar på meg som deres fylkesordførerkandidat – og de oppgaver som følger med.n n

Det er også mednysgjerrighet og et stort åpent hjerte jeg tar på meg oppdraget om å gå i kamp sammen med dere –nkjære Team Høyre for å sikre fortsatt borgerlig flertall og konservativ politikk i landsdelen vår. En politikk hvor systemet er til for innbyggerne. Ikke motsatt.n
n
Ja, det vemodig å legge fra meg ordførerkjedet som representerer Norges fineste og beste by. Men byen vår kan nå få en ny og sterk kaptein for å styre skuta videre, med nye visjoner og fremtidsplaner til det beste for alle i Lillesand.n
n
n For nå er det Sørlandet og ett nyttnAgder som er i min kikkert, fra Brokelandsheia i Gjerstad til Hidra i Flekkefjord. Fra gründernæring og UiA i nye Kristiansand til stev og folkedans i Setesdal. Fra industribedriften Bergene Holm i Åmli til turistnæring og skisenteret i Sirdal.n
n
Alle er dere med på laget for å sikre gode kulturarenaer, norske arbeidsplasser, trygg oppvekst, helsetjenester og velferd for våre innbyggere.n
n

nn


«Vi i Høyre skal gå innni valgkampen med å snakke om vårnpolitikk og våre løsninger.nVirkelige løsninger – på virkelige utfordringer – i virkelige liv.»

n

n
n For vi skal være stolt av Sørlandet – viner ETT LAG på Sørlandet. Dette laget vil jeg være med å både bygge og lede. Agder er og skal fremover være et fylke som sikrer gode rammevilkår for alle våre viktige næringer langs kyst og i innlandet.n
n
Vi skal være en ansvarsfull og forutsigbar regional samarbeidspartner for stat, kommuner og næringsdrivende, slik at vi sammen kan levere løsninger som sikrer velferden til våre innbyggere.n
n
Våre innbyggere skal komme raskere frem og tryggere hjem, enten det er med bil, jernbane, buss, båt eller sykkel. Fylkeskommunen skal være en ansvarlig forvalter av fylkesveinettet – veier som binder sammen hav og hei, arbeidsplasser og arbeidssøkere.n
n
«n Fremtiden nekter å vente», het en debattbok Unge Høyre ga ut i 2002. Det føles kanskje ikke slik hver dag, men endringene vi har gjennomlevd de siste tiårene er enorme – og de blir sannsynligvis enda større i de neste tiårene.n
n
Når jeg blir valgt til fylkesordfører for nye Agder Høyre, vil jeg styrke satsningen på å knytte sammen kompetanse, næring og arbeidsplasser i vår spredte landsdel.n
n
n Dette er viktig for å realisere fremtidsbildet for Agder 2030. Vi skal løfte og videreutvikle alle kvaliteter fra de forskjellige næringer vi har i regionen og bidra til å utvikle dem på tvers av kommunegrenser.n
n
Samtidig er det viktig å ha fokus utover landets grenser, med visjoner om å løfte landsdelens bidrag og tyngde internasjonalt. Fra kompetansen innen havbruk og blå næring, e-helse og innovative teknologiløsninger, datalagring og fornybar kraft, reiseliv og turisme. Vi har alle muligheter til å lykkes med dette arbeidet.n
n
n Agder Høyres valgprogram for 2019-2023 er i disse dager ute på høring, og jeg oppfordrer alle lokallag til å benytte tiden frem til 10. desember med å ha brede prosesser for å gi innspill til det nye fylkestingsprogrammet. For dette programmet er vår kontrakt med Høyres velgere.n
n

nnnn

Høyre ser muligheter, der andre ser problemer. Vi ser mennesket, der andre er mer opptatt av systemet. Vi vil forandre, for å bevare. Denne ideologien ligger fast i vår politikk, og er viktig for arbeidet med å bygge nye kommuner og en ny region.n
n
Vi vil bygge et Agder som har fokus på mangfoldet i et varmt og inkluderende samfunn. Ta hele Agder i bruk. En landsdel hvor alle skal oppleve å lykkes, å leve meningsfulle liv med både familie, utdanning og arbeid. Dette er en viktig faktor for å gi bedre levekår i regionen vår.

n

Vi går nå inn mot en valgkamp som skal være den første felles listen for Agderfylkene.n
n
Men samtidig kjenner vi hverandre også godt, og gjensynsgleden er stor når vi treffes på samlinger og møter.n
n
Dette er vår store styrke. Vi har respekt for hverandre, men setter også pris på våre ulike talenter og meninger.

n


Sammen er vi Team Høyre — sammen skal vi vinne fylkestings- og kommunevalget i 9. september 2019. Tusen takk!