Kjære nominasjonsmøte – kjære medlemmer!

F.v: Arne Thomassen og Harald Furre Foto: Tor Marius Markussen

Først og fremst - tusen takk for tilliten dere har vist meg. Det er utrolig stort for meg å kunne stå her foran dere i dag. Ydmyk og med stor respekt for det vervet jeg tar på meg som deres fylkesordførerkandidat - og de oppgaver som følger med.

Det er også med nysgjerrighet og et stort åpent hjerte jeg tar på meg oppdraget om å gå i kamp sammen med dere – kjære Team Høyre for å sikre fortsatt borgerlig flertall og konservativ politikk i landsdelen vår. En politikk hvor systemet er til for innbyggerne. Ikke motsatt.

Ja, det vemodig å legge fra meg ordførerkjedet som representerer Norges fineste og beste by. Men byen vår kan nå få en ny og sterk kaptein for å styre skuta videre, med nye visjoner og fremtidsplaner til det beste for alle i Lillesand.

For nå er det Sørlandet og ett nytt Agder som er i min kikkert, fra Brokelandsheia i Gjerstad til Hidra i Flekkefjord. Fra gründernæring og UiA i nye Kristiansand til stev og folkedans i Setesdal. Fra industribedriften Bergene Holm i Åmli til turistnæring og skisenteret i Sirdal.

Alle er dere med på laget for å sikre gode kulturarenaer, norske arbeidsplasser, trygg oppvekst, helsetjenester og velferd for våre innbyggere.


«Vi i Høyre skal gå inn i valgkampen med å snakke om vår politikk og våre løsninger. Virkelige løsninger - på virkelige utfordringer - i virkelige liv.»


For vi skal være stolt av Sørlandet – vi er ETT LAG på Sørlandet. Dette laget vil jeg være med å både bygge og lede. Agder er og skal fremover være et fylke som sikrer gode rammevilkår for alle våre viktige næringer langs kyst og i innlandet.

Vi skal være en ansvarsfull og forutsigbar regional samarbeidspartner for stat, kommuner og næringsdrivende, slik at vi sammen kan levere løsninger som sikrer velferden til våre innbyggere.

Våre innbyggere skal komme raskere frem og tryggere hjem, enten det er med bil, jernbane, buss, båt eller sykkel. Fylkeskommunen skal være en ansvarlig forvalter av fylkesveinettet – veier som binder sammen hav og hei, arbeidsplasser og arbeidssøkere.

« Fremtiden nekter å vente», het en debattbok Unge Høyre ga ut i 2002. Det føles kanskje ikke slik hver dag, men endringene vi har gjennomlevd de siste tiårene er enorme - og de blir sannsynligvis enda større i de neste tiårene.

Når jeg blir valgt til fylkesordfører for nye Agder Høyre, vil jeg styrke satsningen på å knytte sammen kompetanse, næring og arbeidsplasser i vår spredte landsdel.

Dette er viktig for å realisere fremtidsbildet for Agder 2030. Vi skal løfte og videreutvikle alle kvaliteter fra de forskjellige næringer vi har i regionen og bidra til å utvikle dem på tvers av kommunegrenser.

Samtidig er det viktig å ha fokus utover landets grenser, med visjoner om å løfte landsdelens bidrag og tyngde internasjonalt. Fra kompetansen innen havbruk og blå næring, e-helse og innovative teknologiløsninger, datalagring og fornybar kraft, reiseliv og turisme. Vi har alle muligheter til å lykkes med dette arbeidet.

Agder Høyres valgprogram for 2019-2023 er i disse dager ute på høring, og jeg oppfordrer alle lokallag til å benytte tiden frem til 10. desember med å ha brede prosesser for å gi innspill til det nye fylkestingsprogrammet. For dette programmet er vår kontrakt med Høyres velgere.

Høyre ser muligheter, der andre ser problemer. Vi ser mennesket, der andre er mer opptatt av systemet. Vi vil forandre, for å bevare. Denne ideologien ligger fast i vår politikk, og er viktig for arbeidet med å bygge nye kommuner og en ny region.

Vi vil bygge et Agder som har fokus på mangfoldet i et varmt og inkluderende samfunn. Ta hele Agder i bruk. En landsdel hvor alle skal oppleve å lykkes, å leve meningsfulle liv med både familie, utdanning og arbeid. Dette er en viktig faktor for å gi bedre levekår i regionen vår.

Vi går nå inn mot en valgkamp som skal være den første felles listen for Agderfylkene.

Men samtidig kjenner vi hverandre også godt, og gjensynsgleden er stor når vi treffes på samlinger og møter.

Dette er vår store styrke. Vi har respekt for hverandre, men setter også pris på våre ulike talenter og meninger.


Sammen er vi Team Høyre — sammen skal vi vinne fylkestings- og kommunevalget i 9. september 2019. Tusen takk!