Hvem skal representere Agder Høyre på Stortinget i neste periode? Vi ønsker dine navneforslag!

Nominasjonskomiteene har startet arbeidet med å finne det rette laget av kandidater som skal være med å sikre valgseier ved Stortingsvalget 2025

Beate og Paal
Agder Høyres nominasjonskomiteledere Beate Skretting og Paal Pedersen

Kjenner du noen som kunne tenke seg å være stortingskandidat, eller har du kanskje lyst selv?

Send navneforslag til nominasjonskomiteene innen 20. mai til e-post: agder@hoyre.no

Sammen skal hele organisasjonen arbeide for at Agder Høyre får fire stortingsrepresentanter og være med å sikre at Høyre kommer tilbake i Regjering med Erna som Statsminister! Vi skal være godt representert i regjeringsapparatet og sammen skal vi ta ansvar for en bedre fremtid!

Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister 2025 – 2029, en liste for Aust-Agder valgdistrikt og en liste for Vest-Agder valgdistrikt. Kandidatene må tilhøre det aktuelle valgdistriktet. Nominasjonskomiteene innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 23. november fra kl. 14.30, sted ikke avklart. Innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet, nominasjonskomiteens innstilling senest 14 dager før møtet.

Nominasjonsprosessen for begge stortingsvalglistene går parallelt med samme tidsfrister. På Agder Høyres nettside finner du mer info om prosessen og en fullstendig datoplan med alle frister.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt: