Medlemsinformasjon: Slik får du stemmerett i fylkestingsnominasjonen

I høst er det nominasjon til fylkestingsvalget 2023. Som medlem i Høyre er du invitert til å si din mening om hvem som skal stå på valglisten i ditt fylke.

Datoplan og nominasjonsprosess

Agder Høyres fylkesstyre har vedtatt en datoplan for nominasjonsprosessen. Den forklarer prosessen fra start til mål og er nyttig å lese gjennom for å få oversikt. Du finner den ved å trykke her.

Hvordan kan du si din mening?

Det er to anledninger hvor du som medlem kan være med og bestemme hvem som skal representere Høyre ved fylkestingsvalget i ditt fylke:

1: Rådgivende urnominasjon blant alle medlemmer.

2: Medlemsmøter med rådgivende prøvenominasjon i din kommuneforening.

Her kommer en nærmere forklaring av begge deler, samt litt informasjon om hva du må ha orden på for å delta.

Rådgivende urnominasjon

Den 5. september vil alle medlemmer med stemmerett motta en e-post fra Agder Høyre hvor de kan stemme på kandidater i sitt fylke gjennom et elektronisk skjema.

Medlemslistene som danner grunnlag for denne rådgivende uravstemningen tas ut den 5. september. For å ha stemmerett må du ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før 5. september, samt ha stemmerett i fylket ved fylkestingsvalget 2023. I tillegg må du ha registrert riktig e-postadresse i Høyres medlemsregister, du kan selv endre og kontrollere dette på din profil i Mitt Høyre.

Urnominasjonen har svarfrist 13. september.

Medlemsmøter med rådgivende prøvenominasjon

Din kommuneforening skal i perioden 1.-13. september arrangere medlemsmøte hvor foreningen rangerer fylkestingskandidatene. Resultatet av dette sendes til nominasjonskomiteen som foreningenes innspill. På dette møtet skal foreningen også velge sine delegater til fylkesnominasjonsmøtet i november.

Innkalling til dette medlemsmøtet kommer direkte fra kommuneforeningen. Det er derfor viktig at du har korrekt e-postadresse registrert i Høyres medlemsregister, dette kan du også kontrollere og endre på din profil.

For å ha stemmerett på medlemsmøtet må du ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart, samt ha stemmerett i fylket ved fylkestingsvalget 2023.

Hvem kan du stemme på?

Agder Høyres hjemmesider finner du en alfabetisk oversikt over valgvillige kandidater til fylkestingsvalget 2023. Her finner du også en presentasjon hvor kandidatene presenterer seg selv.

Hva er ditt ansvar?

Du er ansvarlig for å oppgi riktig kontaktinformasjon om deg selv i Høyres medlemsregister for å få tilsendt urnominasjonen og innkalling til medlemsmøtet på e-post. Agder Høyres sekretariat hjelper deg gjerne med å registrere eller oppdatere dette hvis du ønsker det. Du har også ansvaret for at medlemskontingenten din er betalt innen fristen.

Hvis du ikke har betalt medlemskontingenten, ser du her hvordan du kan gjøre det.

Ta gjerne kontakt

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt: