Agder Høyres alfabetiske lister over valgvillige kandidater er klar!

Nå har betalende medlemmer mulighet til å komme med sin mening om hvem som skal representere Agder Høyre på Stortinget i neste periode!


Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister ved valget i 2021, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder. De endelige listene skal ha 10 stortingsvalgkandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 for Vest-Agder valgdistrikt.

Som betalende medlem har du mulighet til å si hvem du ønsker skal representere Agder Høyre på Stortinget i den neste perioden.

Se helt nederst i artikkel for vedlagte kandidatpresentasjoner for hvert valgdistrikt.


Rådgivende prøvenominasjon

Foreningene avholder prøvenominasjonsmøter i uke 36/37 og sender navn på valgvillige kandidater i deres prioriterte rekkefølge innen 13. september til agder@hoyre.no. 

 

 

Rådgivende urnominasjon

I uke 36/37 sender vi ut en questback for hvert valgdistrikt til alle betalende medlemmer hvor vi ber dem prioritere de valgvillige kandidatene med frist innen 13. september. Undersøkelsen er en rådgivende urnominasjon hvor resultatet legges frem for nominasjonskomiteen og kommer i tillegg til rådgivende prøvenominasjon i foreningene.

 

Nominasjonskomiteens innstilling offentligjøres i uke 43, Agder Høyres Nominasjonsmøter avholdes 21. november kl. 14.00 - 18.00 i Kristiansand, sted ikke endelig avklart.

 

Trykk her for å lese mer om nominasjonsprosessen.

 

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt: