Agder Høyres alfabetiske lister over valgvillige kandidater er klar!

nn Nå har betalende medlemmer mulighet til å komme med sin mening om hvem som skal representere Agder Høyre på Stortinget i neste periode!nnnnnn n

n AgdernHøyre stiller med to stortingsvalglister ved valget i 2021, en liste for hvertnstortingsvalgdistrikt i Agder. De endelige listene skal ha 10nstortingsvalgkandidater for Aust-Agder valgdistrikt og 12 for Vest-Agdernvalgdistrikt. nnn
n

nnn

Som betalende medlem har du mulighetntil å si hvem du ønsker skal representere Agder Høyre på Stortinget i den nestenperioden.

n

Se helt nederst i artikkel for vedlagte kandidatpresentasjoner for hvert valgdistrikt.

nnnn

n
n

n

Rådgivendenprøvenominasjon

n

Foreningene avholder prøvenominasjonsmøter i uke 36/37 og sendernnavn på valgvillige kandidater i deres prioriterte rekkefølge innen 13.nseptember til agder@hoyre.no. n

n

n

n

Rådgivende urnominasjon

nn

I uke 36/37 sender vi ut en questback for hvert valgdistrikt tilnalle betalende medlemmer hvor vi ber dem prioritere de valgvillige kandidatene med frist innenn13. september. Undersøkelsen er en rådgivende urnominasjon hvor resultatetnlegges frem for nominasjonskomiteen og kommer i tillegg til rådgivende prøvenominasjonni foreningene.n

n

n

n

Nominasjonskomiteens innstilling offentligjøres i uke 43, AgdernHøyres Nominasjonsmøter avholdes 21. november kl. 14.00 – 18.00 i Kristiansand,nsted ikke endelig avklart.n

n

n

Trykk her for å lese mer om nominasjonsprosessen.

n

n

Er det noe du lurer på i forbindelsenmed nominasjonen, kontakt:

n