Nominasjonskomitéens innstilling

Se vedlegg nederst i artikkel for å se hele listen.

Nominasjonskomiteen har i dag levert sin innstilling til Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 - 2023

Komiteen anbefaler som kjent Arne Thomassen (59) fra Lillesand som Høyres fylkesordførerkandidat for Fylkestingsvalget neste år. På de neste plassene følger 2. kandidat Benedichte L. Hellestøl (31) fra Lyngdal, 3. kandidat Mathias Bernander (29) fra Kristiansand og 4. kandidat Torunn Ostad (46) fra Grimstad. Videre innstilt som 5. kandidat er Unge Høyres Erik Johan Tellefsen Lindøe (22) fra Arendal, deretter følger 6. kandidat Hannah B. T. Dybesland (48) fra Mandal, 7. kandidat Terje Damman (60) fra Mandal, 8. kandidat Maiken Messel (64) fra Arendal, 9. kandidat Arild Windsland (59) fra Birkenes, 10. kandidat Torunn Charlotte Nyberg (50) fra Valle, 11. kandidat Haagen S. N. Poppe (23) fra Arendal, 12. kandidat Sally L. H. Vennesland (61) fra Vennesla, 13. kandidat Hans Otto Lund (68) fra Kristiansand, 14. kandidat Gunn Brekka (41) fra Arendal og 15. kandidat Stein Rune Hagestrand (54) fra Gjerstad. Se vedlegg nederst i artikkel for å se hele listen.

 

Alle hadde stor oppslutning i prøvenominasjonen til Agder Høyres foreninger og i urnominasjonen for alle våre medlemmer og oppnådde sterk støtte på tvers av regioner og kommuner. Komiteen har i tillegg til en god alder-, kjønns- og geografisk spredning, vurdert en rekke forhold som kompetanse, erfaring og samlet representasjon for å bygge en komplett og velfungerende fylkestingsgruppe. Innstillingen gir Høyre en svært god fordeling av fylkestingsrepresentanter fra hele Agder. 55 dyktige politikere sa ja til å stille på Høyres liste denne gangen, så det har vært et utfordrende arbeid i komiteen med prioriteringen blant disse. Mange kombinasjoner ble testet ut før vi kom fram til denne prioriterte listen som blir lagt fram for nominasjonsmøtet. Listen består av 24 kvinner og 31 menn, 29 fra aust og 26 fra vest.

 

Komiteen satser på at en med lang fartstid fra politikken skal bli Agders første fylkesordfører. Han har i sitt politiske arbeid vist både gjennomføringsevne og evne til å oppnå samarbeid omkring de gode løsningene. En som gjennom sitt arbeid og engasjement har vist at han er en politikere med integritet og innflytelse. Arne Thomassen var den kandidaten med størst oppslutning i prøvenominasjonen til Agder Høyres foreninger og i urnominasjonen for alle medlemmene. Han oppnådde sterk støtte på tvers av regioner og kommuner.

 

Høyre har i dag 9 fylkestingsrepresentanter i Aust-Agder fylkesting og 8 i Vest-Agder inkludert fylkesordføreren. Agder fylkesting skal bestå av 49 fylkestingsrepresentanter. Nominasjonskomiteen mener at Høyres liste med anerkjente, dyktige og engasjerte politikere fra hele Agder gir et godt grunnlag for å få fylkesordføreren og mange fylkestingsrepresentanter i det nye Fylkestinget, som tror på Agder og vil ta hele fylket i bruk!

 

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand S 

 

Kontaktinfo for uttalelser:

Leder av Agder Høyres nominasjonskomité Bjørgulv S. Lund, mobil: 978 98 905, e-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.no

  

Agder Høyres nominasjonskomite

Verv

Region

Kommune

Bjørgulv S. Lund                

Leder

Setesdalen

Valle

Hilde Rullestad

Nestleder

Agder Høyre

Farsund

Janne F. Kristoffersen

Medlem

Lindesnes

Lindesnes

Edmund Stave

Medlem

Lister

Farsund

Einar Holmer-Hoven                

Medlem

Kristiansand

Lillesand

Vegard Launes

Medlem

Kristiansand

Kristiansand

Ragnhild Løvdal

Medlem

Østre Agder

Gjerstad

Peder Syrdalen

Medlem

Arendal

Arendal

Beate Skretting                 

Medlem

Kvinneforum

Grimstad

Amalie Gunnufsen

Medlem

Unge Høyre

Kristiansand

Rolf Larsen

Medlem

Senior Høyre

Arendal

Jannecke Beyer Guttormsen

Sekretær

Agder Høyre

Arendal