Nominasjonskomitéens innstilling

n nNominasjonskomiteen har i dag levert sin innstilling til Agder Høyres fylkestingsvalgliste 2019 -2023n

nn Komiteen anbefaler som kjent Arne Thomassen (59) fra Lillesand som Høyresnfylkesordførerkandidat for Fylkestingsvalget neste år. På de neste plassene følgern2. kandidat Benedichte L. Hellestøl (31) fra Lyngdal, 3. kandidat MathiasnBernander (29) fra Kristiansand og 4. kandidat Torunn Ostad (46) fra Grimstad.nVidere innstilt som 5. kandidat er Unge Høyres Erik Johan Tellefsen Lindøe (22)nfra Arendal, deretter følger 6. kandidat Hannah B. T. Dybesland (48) franMandal, 7. kandidat Terje Damman (60) fra Mandal, 8. kandidat Maiken Messeln(64) fra Arendal, 9. kandidat Arild Windsland (59) fra Birkenes, 10. kandidatnTorunn Charlotte Nyberg (50) fra Valle, 11. kandidat Haagen S. N. Poppe (23)nfra Arendal, 12. kandidat Sally L. H. Vennesland (61) fra Vennesla, 13.nkandidat Hans Otto Lund (68) fra Kristiansand, 14. kandidat Gunn Brekka (41)nfra Arendal og 15. kandidat Stein Rune Hagestrand (54) fra Gjerstad. Se vedlegg nederst i artikkel for å se hele listen.

n

n

Alle haddenstor oppslutning i prøvenominasjonen til Agder Høyres foreninger og inurnominasjonen for alle våre medlemmer og oppnådde sterk støtte på tvers avnregioner og kommuner. Komiteen har i tillegg til en god alder-, kjønns- ogngeografisk spredning, vurdert en rekke forhold som kompetanse, erfaring ognsamlet representasjon for å bygge en komplett og velfungerendenfylkestingsgruppe. Innstillingen gir Høyre en svært god fordeling avnfylkestingsrepresentanter fra hele Agder. 55 dyktige politikere sa ja til ånstille på Høyres liste denne gangen, så det har vært et utfordrende arbeid inkomiteen med prioriteringen blant disse. Mange kombinasjoner ble testet ut førnvi kom fram til denne prioriterte listen som blir lagt fram fornnominasjonsmøtet. Listen består av 24 kvinner og 31 menn, 29 fra aust og 26 franvest.

n

n

Komiteen satser på atnen med lang fartstid fra politikken skal bli Agders første fylkesordfører. Han har i sitt politiske arbeid vist bådengjennomføringsevne og evne til å oppnå samarbeid omkring de gode løsningene. Ennsom gjennom sitt arbeid og engasjement har vist at han er en politikere mednintegritet og innflytelse. Arne Thomassen var den kandidaten med størstnoppslutning i prøvenominasjonen til Agder Høyres foreninger og i urnominasjonennfor alle medlemmene. Han oppnådde sterk støtte på tvers av regioner og kommuner.n n

n

n

Høyre harni dag 9 fylkestingsrepresentanter i Aust-Agder fylkesting og 8 i Vest-Agderninkludert fylkesordføreren. Agder fylkesting skal bestå av 49nfylkestingsrepresentanter. Nominasjonskomiteen mener at Høyres liste mednanerkjente, dyktige og engasjerte politikere fra hele Agder gir et godtngrunnlag for å få fylkesordføreren og mange fylkestingsrepresentanter i det nyenFylkestinget, som tror på Agder og vil ta hele fylket i bruk!

n

n

AgdernHøyres Nominasjonsmøte avholdes 26. november 2018 kl. 18.00 på hotell Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand S n

n

n

Kontaktinfo for uttalelser:

n

Ledernav Agder Høyres nominasjonskomité Bjørgulv S. Lund, mobil: 978 98 905,ne-post: bjorgulv.sverdrup.lund@ae.no

n

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Agder Høyres nominasjonskomite

n
n

Verv

n
n

Region

n
n

Kommune

n
n

BjørgulvnS.nLund

n
n

Leder

n
n

Setesdalen

n
n

Valle

n
n

HildenRullestad

n
n

Nestleder

n
n

AgdernHøyre

n
n

Farsund

n
n

Janne F.nKristoffersen

n
n

Medlem

n
n

Lindesnes

n
n

Lindesnes

n
n

EdmundnStave

n
n

Medlem

n
n

Lister

n
n

Farsund

n
n

EinarnHolmer-Hoven n

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Lillesand

n
n

VegardnLaunes

n
n

Medlem

n
n

Kristiansand

n
n

Kristiansand

n
n

RagnhildnLøvdal

n
n

Medlem

n
n

ØstrenAgder

n
n

Gjerstad

n
n

PedernSyrdalen

n
n

Medlem

n
n

Arendal

n
n

Arendal

n
n

BeatenSkretting

n
n

Medlem

n
n

Kvinneforum

n
n

Grimstad

n
n

AmalienGunnufsen

n
n

Medlem

n
n

UngenHøyre

n
n

Kristiansand

n
n

RolfnLarsen

n
n

Medlem

n
n

SeniornHøyre

n
n

Arendal

n
n

JanneckenBeyer Guttormsen

n
n

Sekretær

n
n

AgdernHøyre

n
n

Arendal

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

nnnn

n
n