Ny leder Agder Senior Høyre

Mandag 7. desember ble Halvor Rismyhr fra Lillesand valgt som ny leder i Agder Senior Høyre, sammen med Sally Vennesland fra Vennesla som nestleder.

Halvor Rismyhr er tidligere bystyrerepresentant for Høyre, og er nå leder av Agder Senior Høyre

Mandag 7. desember ble delegater fra hele Agder invitert til digitalt videomøte for gjennomføring av årsmøte i Agder Senior Høyre.

Møtet ble ledet av tidligere leder Kirsten Huser Leschbrandt, og et enstemmig årsmøte vedtok at Halvor Rismyhr fra Lillesand ble ny fylkesleder i Senior Høyres fylkeslag på Agder.

Sammen med Halvor ble fylkespolitiker Sally Vennesla fra Vennesla valgt til nestleder og Rolf Larsen fra Arendal sekretær.

Det nye styret tar med seg de gode aktivitetene fra tidligere, og vil fremover også prioritere å sette fokus på seniorpolitikk både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er Stortingsvalg neste år, og her vil fylkesorganisasjonen jobbe aktivt med å møte flere velgere og få ut Høyres politikk.

Vil du lese om Høyres seniorpolitikk? Trykk her