Regjeringen svekker rettssikkerheten

Regjeringen gjenoppretter fem nye tingretter. Høyre mener det fører til en svekkelse av rettssikkerheten i Norge. Domstolene har behov for å styrkes med mer personell, bedre digitale tjenester og oppgraderte rettslokaler, ikke kostbare og unødvendige reverseringer.

Ingunn Foss

Regjeringen gjenoppretter fem nye tingretter. Dersom dette får flertall kommer dette til å skade apparatet enormt. Regjeringen ønsker med dette forslaget å gå baklengs inn i fremtiden, og i tiden vi er i nå er det ikke dette vi trenger. Vi må styrke domstolene, ikke svekke dem.

Dette er hårreisende prioriteringer fra regjeringen. Kriminaliteten skyter i været mens de sitter og ser på, samtidig som de bruker tid, penger og energi på å åpne domstoler alle faginstanser er imot. Regjeringen setter fagkomiteen på sidelinjen. I tillegg burde selvfølgelig justiskomiteen fått en sak der strukturendringene var skikkelig utredet, og ikke minst hørt hva sektoren og de relevante instansene selv synes tre år etter endringen trådte i kraft. 

Domstolsreformen virker etter hensikten. Saksbehandlingstiden er gått ned, fagmiljøene er blitt større og mer robuste og ressursene utnyttes bedre. Det er helt uforståelig, trist og beklagelig at dette skjer, stikk i strid med alle faglige råd.

Det er nettopp derfor vi ønsker å bevare dagens domstolstruktur. Domstolsreformen vi gjennomførte i regjeringen har på kort tid gitt gode og sterke fagmiljøer. En reversering av dette vil føre til lengre saksbehandlingstid og svekke rettssikkerheten til borgerne. Dette er kritisk. Derfor mener Høyre at vi bør lytte til domstolene og fagpersoner som faktisk jobber med dette hver dag. De sier tydelig ifra om at regjeringens forslag ikke er veien å gå.

Domstolene bør få ro til å la reformen virke, og heller fokusere på å levere gode tjenester. Vi i Høyre kommer til å jobbe for et sterkere rettssystem – ikke et svakere.