Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Agder Høyre 2022 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Vest-Agder Høyre 2013 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Agder Høyre 2018 – 2021
Medlem Arbeidsutvalget Vest-Agder Høyre 2017 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2016 – 2017
Ordfører Foreningsstyret Lyngdal H 2013 – 2013
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2012 – 2013
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lyngdal H 2011 – 2011
Ordfører Kommunestyret Lyngdal H 2007 – 2013
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lyngdal H 2007 – 2007
Varamedlem Stortingsgruppen Vest-Agder Høyre 2005 – 2005
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 2004 – 2005
2. nestleder Arbeidsutvalget Vest-Agder Høyre 2004 – 2014
Gruppeleder Foreningsstyret Lyngdal H 2004 – 2007
Varaordfører Kommunestyret Lyngdal H 2003 – 2007
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Lyngdal H 2003 – 2003

Vil du komme i kontakt med Ingunn Foss?

Jeg har vært stortingsrepresentant for Agder siden 2013, og er ivrig etter å ta fatt på en ny periode. Svært opptatt av justispolitikk og trygge lokalsamfunn.

Mine hjertesaker

  • Ingen barn skal oppleve vold og overgrep

    De aller fleste barn i Norge føler seg trygge, men det er dessverre for mange som opplever vold og overgrep. Dette er noe av det vanskeligste og mest integritetskrenkende et menneske kan oppleve. Heldigvis har innsatsen på dette feltet blitt merkbart styrket de siste årene, og denne innsatsen skal videreføres. Vårt mål er at ingen barn skal oppleve utrygghet eller vold.

  • Ingen skal falle utenfor

    Grunnlaget for et godt liv legges i barndommen. Derfor er det så viktig for Høyre å ha fokus på tidlig innsats. Vår målsetting er at alle skal føle seg inkludert og at ingen skal bli mobbet. Gode barnehager, gode skoler og flinke ansatte skal bidra til at ingen faller utenfor i skoleløpet og får det beste grunnlaget til å få seg en utdanning og en jobb senere i livet.

  • Alle som kan må få en jobb å gå til

    Det å ha en jobb å gå til, er den viktigste faktoren for å kunne stå på egne ben og bidra til samfunnet. Det er også den beste måten vi kan hindre fattigdom og utenforskap på. Arbeid gir trygghet og sosial tilhørighet. Vi har et godt arbeidsliv i Norge, der hele 9 av 10 trives på jobb. Men vi må også gjøre mer for å inkludere flere. For mange står utenfor og for mange går på passive stønader. Vårt mål er at alle som kan må få delta i arbeidslivet. For å skape og bevare arbeidsplasser er det viktig med et konkurransedyktig skatte og avgiftsnivå, gode virkemidler og minst mulig byråkrati. Sist men ikke minst er det utrolig viktig å verne om EØS avtalen. Agder er Norges 5. største eksportregion til EU, og vi er den nest største eksportøren til resten av verden. EØS- avtalen sikrer bedriftene våre tilgang til 500 millioner mulige kunder i Europa, og er derfor helt nødvendig for å opprettholde arbeidsplassene våre. Høyre er garantisten for EØS avtalen.