Dette har vi gjort i Vest-Agder

Bedre helsetilbud i Vest-Agder

Det er gitt penger til psykiatribygg til 850 millioner kroner ved Sørlandet sykehus. Støtte til etableringen av Norges første barnehospice i Kristiansand.

Mer og bedre vei

Rask utbygging av E18 Arendal-Tvedestrand og E39 Kristiansand-Lyngdal gjennom etableringen av kompetansemiljøet Nye Veier.

Flere politifolk som skaper en tryggere hverdag

Økt trygghet med 99 nye politistillinger i Agder politidistrikt.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Bedre rassikring

Sikret rassikring på Rv42 mellom Evje og Tonstad, og utbygging og vedlikehold av Rv9 opp Setesdal med mål om gul stripe til Hovden.

Nye arbeidsplasser

Etablert nye arbeidsplasser med nytt kvinnefengsel på Evje, og to fengsler med til sammen 300 fengselsplasser i Froland og Mandal.

Mer kunnskap og mestring i skolen

Bedret skoletilbudet i regionen gjennom å finansiere etableringen av flere nye folkehøyskoler: Kristiansand folkehøyskole, Skap folkehøyskole i Mandal, Folkehøgskulen Helse i Evje og Hornnes.

Bredbånd til flere

Sikret digital infrastruktur på Sørlandet med 100 millioner kroner til utbygging og sikring av fiberkapasitet.

Styrket Sørlandets maritime næring

Vi har styrket Sørlandets maritime næring med utbedring av innseiling til Farsund og tømmerhavn i Strømsvika havn og Eydehavn.

En bedre oppvekst

Økt satsing på utsatte barn og unge gjennom midler til Stine Sofies stiftelse, snakkommobbing.no, Foreningen for barnepalliasjon og 35 studieplasser for master i barnevern.

Sterkere togtilbud

Etablert flere og hyppigere togavganger mellom Stavanger og Oslo, og flyttet transport fra vei til bane mellom Vatnestrøm og Kristiansand ved å etablere ny togstrekning.

Foto: Go-Ahead Nordic Norge