Dette har vi gjort i Vest-Agder

Bedre helsetilbud i Vest-Agder

Høyre ga i regjering 850 millioner kroner til psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, og støttet etableringen av Norges første barnehospice i Kristiansand.

Mer og bedre vei

Høyre bidro i regjering til rask utbygging av E18 Arendal-Tvedestrand og E39 Kristiansand-Lyngdal gjennom etableringen av kompetansemiljøet Nye Veier.

Flere politifolk som skaper en tryggere hverdag

Høyre bidro i regjering til økt trygghet med 99 nye politistillinger i Agder politidistrikt.

Politi i refleksvester. Illustrasjon

Bedre rassikring

Høyre bidro i regjering til rassikring på Rv42 mellom Evje og Tonstad, og utbygging og vedlikehold av Rv9 opp Setesdal med mål om gul stripe til Hovden.

Nye arbeidsplasser

Med Høyre i regjering ble det etablert nye arbeidsplasser med nytt kvinnefengsel på Evje, og to fengsler med til sammen 300 fengselsplasser i Froland og Mandal.

Mer kunnskap og mestring i skolen

Høyre i regjering bedret skoletilbudet i regionen gjennom å finansiere etableringen av flere nye folkehøyskoler: Kristiansand folkehøyskole, Skap folkehøyskole i Mandal, Folkehøgskulen Helse i Evje og Hornnes.

Bredbånd til flere

Høyre sørget i regjering for digital infrastruktur på Sørlandet med 100 millioner kroner til utbygging og sikring av fiberkapasitet.

Styrket Sørlandets maritime næring

Høyre i regjering styrket Sørlandets maritime næring med utbedring av innseiling til Farsund og tømmerhavn i Strømsvika havn og Eydehavn.

En bedre oppvekst

Høyre bidro i regjering til økt satsing på utsatte barn og unge gjennom midler til Stine Sofies stiftelse, snakkommobbing.no, Foreningen for barnepalliasjon og 35 studieplasser for master i barnevern.

Sterkere togtilbud

Høyre i regjering etablerte flere og hyppigere togavganger mellom Stavanger og Oslo, og flyttet transport fra vei til bane mellom Vatnestrøm og Kristiansand ved å etablere ny togstrekning.

Foto: Go-Ahead Nordic Norge