Rekordmange nye selskaper og flere i jobb. Og Sørlandet har sterkest vekst!

Stortingskandidatene Svein Harberg og Torunn Ostad er veldig fornøyd med at det er registrert rekordmange nye foretak i 2. kvartal i år. Sørlandet har hatt den klart sterkeste veksten med 42%.

Stortingskandidatene Svein Harberg og Torunn Ostad er glade for at Sørlandet har den klart sterkeste veksten i registrering av nye foretak i 2. kvartal med hele 42%. Dette viser at regjeringens politikk virker. Foto: Mona Hauglid

SSB har i dag publisert tall for nye foretaksetableringer. Det har aldri blitt registrert flere foretak i 2.kvartal noe år enn i år! Og Sørlandet har den klart sterkeste veksten med 42%. 

Det er veldig gledelig at antallet folk i jobb går opp og det settes rekord i antallet bedriftsetableringer. Nå er sysselsettingen tilbake til der vi var før Koronakrisen, sier Svein Harberg.

Torunn Ostad sier at en av Høyres aller viktigste saker er å skape mer og inkludere flere. Antall nyetableringer har i snitt økt med seks prosent årlig under Solberg-regjeringen, mens den var på tre prosent i de rødgrønnes andre periode. Regjeringen har bidratt til et oppsving for gründere ved å gi bedre vilkår for oppstartsbedrifter, ved å forenkle for 28 milliarder kroner og senke skatte- og avgiftsnivået. Flere i jobb gir mer velferd.

SSB har også lagt frem tall som viser at sysselsettingen er tilbake på nivå før pandemien. Tallene gir grunn til optimisme. Før nyttår anslås det at norsk økonomi vil være på nivå med før koronakrisen.

Harberg mener regjeringen har hatt en bevisst strategi om å få fart på Norge ut av koronakrisen. Gradvis og kontrollert nedtrapning på restriksjoner har gitt stadig økende optimisme, også blant mange med en gründer i magen.

Ved utgangen av juli var det ifølge NAV 149 300 arbeidsledige i Norge, noe som er 5500 færre enn ved utgangen av juni. Ostad sier det er viktig å huske på at det fortsatt er mange som ikke har jobb. Derfor foreslår Høyre en rekke nye tiltak som for eksempel gründerpermisjon for arbeidstakere, en ny opsjonsskatteordning og mulig å kombinere studier med dagpenger. Vi må skape mer, ikke skatte mer.

Det ble registrert 18 837 nye foretak i 2. kvartal i år. Dette er det høyeste tallet på nye foretak i 2. kvartal noe år, hele 26 prosent flere enn i 2. kvartal 2020. I Agder ble det registrert 1098 nye foretak i denne perioden.

80% av nye jobber fra 2017-2019 ble skapt i privat sektor. Harberg sier det er viktige arbeidsplasser for Norge. Dette viser at regjeringens politikk virker.

Dette styrker bildet vi har fått beskrevet fra internasjonale aktører som IMF og Bloomberg: at Norges koronahåndtering har vært en av de beste i verden (SSB 5. august).

Harberg avslutter med at han er glad for den positive utviklingen vi ser, men at det fortsatt trengs tiltak for å få fart på Norge igjen. Les mer om hvordan Høyre vil skape mer og inkludere flere:
https://hoyre.no/skape-mer-og-inkludere-flere-i-jobb/