Svar fra sittende stortingsrepresentanter m/vara om valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

Agder Høyre stiller med to stortingsvalglister 2021, en liste for hvert stortingsvalgdistrikt i Agder (Foto: Tor Marius Markussen)

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har gitt svar til Agder Høyres nominasjonskomiteer på deres valgvillighet ved Stortingsvalget 2021.

Vi gjør oppmerksom på at nominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet ikke nødvendigvis gir en plass på listen. Nominasjonkomiteenes innstillinger vil bli offentliggjort i uke 43. Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen og datoplan. 

    


Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2017 - 2021 i Vest-Agder valgdistrikt

Nr.

Navn

Født

Forening

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

1

Ingunn Foss, stortingsrepresentant

1960

Lyngdal

JA

2

Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant

1956

Kristiansand

NEI

3

Mathias Bernander

1989

Kristiansand

NEI

4

Benedichte Limmesand Hellestøl

1987

Unge Høyre

JA

5

Ole Bent Røiseland

1961

Mandal

NEI

6

Janne Fardal Kristoffersen

1970

Lindesnes

NEI

7

Edmund Stave

1959

Farsund

NEI

8

Aase Marthe Horrigmo

1982

Kristiansand

JA

9

Jan Sigbjørnsen

1959

Flekkefjord

NEI

10

Hannah Dybesland

1970

Mandal

JA

11

Jens Røed

1968

Vennesla

NEI

12

Anders Ramsland

1978

Songdalen

NEISittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2017 - 2021 i Aust-Agder valgdistrikt

Nr.

Navn

Født

Forening

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

1

Svein Harberg, stortingsrepresentant

1958

Grimstad

JA

2

Arne Thomassen

1959

Lillesand

NEI

3

Nina Roland

1972

Arendal

JA

4

Haagen Poppe

1995

Unge Høyre

JA

5

Gunn Brekka

1977

Arendal

NEI

6

Heidi Simonsen

1956

Risør

NEI

7

Arild Windsland

1959

Birkenes

NEI

8

Erling Holm

1948

Tvedestrand

NEI

9

Erik Johan T. Lindøe

1996

Unge Høyre

NEI

10

Marianne Landaas

1957

Tvedestrand

JAAgder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 14.00 - 18.00, sted ikke avklart. Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene. 


Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

  • Leder av nominasjonskomiteen for Aust-Agder valgdistrikt:

             Arild Windsland, 926 46 119, windsl@online.no  

  • Leder av nominasjonskomiteen for Vest-Agder valgdistrikt:

              Mathias Bernander, 901 17 176, mathias.bernander@politiker.agderfk.no   

  • Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012, agder@hoyre.no