Svar fra sittende stortingsrepresentanter m/vara om valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter har gitt svar til Agder Høyres nominasjonskomiteer på deres valgvillighet ved Stortingsvalget 2021.n n

nn Vi gjør oppmerksom på atnnominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet ikke nødvendigvis gir en plass på listen. Nominasjonkomiteenes innstillinger vil bli offentliggjort i uke 43. Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen og datoplan. n
n

nnnn

n
n

n

n
n

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Sittende stortingsrepresentanternog vararepresentanter 2017 – 2021 i Vest-Agder valgdistrikt

n
n

Nr.

n
n

Navn

n
n

Født

n
n

Forening

n
n

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

n
n

1

n
n

Ingunn Foss, stortingsrepresentant

n
n

1960

n
n

Lyngdal

n
n

JA

n
n

2

n
n

Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant

n
n

1956

n
n

Kristiansand

n
n

NEI

n
n

3

n
n

Mathias Bernander

n
n

1989

n
n

Kristiansand

n
n

NEI

n
n

4

n
n

Benedichte Limmesand Hellestøl

n
n

1987

n
n

Unge Høyre

n
n

JA

n
n

5

n
n

Ole Bent Røiseland

n
n

1961

n
n

Mandal

n
n

NEI

n
n

6

n
n

Janne Fardal Kristoffersen

n
n

1970

n
n

Lindesnes

n
n

NEI

n
n

7

n
n

Edmund Stave

n
n

1959

n
n

Farsund

n
n

NEI

n
n

8

n
n

Aase Marthe Horrigmo

n
n

1982

n
n

Kristiansand

n
n

JA

n
n

9

n
n

Jan Sigbjørnsen

n
n

1959

n
n

Flekkefjord

n
n

NEI

n
n

10

n
n

Hannah Dybesland

n
n

1970

n
n

Mandal

n
n

JA

n
n

11

n
n

Jens Røed

n
n

1968

n
n

Vennesla

n
n

NEI

n
n

12

n
n

Anders Ramsland

n
n

1978

n
n

Songdalen

n
n

NEI

n
nnnn

n
n

n

n
n

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

Sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter 2017 -n2021 i Aust-Agder valgdistrikt

n
n

Nr.

n
n

Navn

n
n

Født

n
n

Forening

n
n

JA/NEI til valgvillighet ved Stortingsvalget 2021

n
n

1

n
n

Svein Harberg, stortingsrepresentant

n
n

1958

n
n

Grimstad

n
n

JA

n
n

2

n
n

Arne Thomassen

n
n

1959

n
n

Lillesand

n
n

NEI

n
n

3

n
n

Nina Roland

n
n

1972

n
n

Arendal

n
n

JA

n
n

4

n
n

Haagen Poppe

n
n

1995

n
n

Unge Høyre

n
n

JA

n
n

5

n
n

Gunn Brekka

n
n

1977

n
n

Arendal

n
n

NEI

n
n

6

n
n

Heidi Simonsen

n
n

1956

n
n

Risør

n
n

NEI

n
n

7

n
n

Arild Windsland

n
n

1959

n
n

Birkenes

n
n

NEI

n
n

8

n
n

Erling Holm

n
n

1948

n
n

Tvedestrand

n
n

NEI

n
n

9

n
n

Erik Johan T. Lindøe

n
n

1996

n
n

Unge Høyre

n
n

NEI

n
n

10

n
n

Marianne Landaas

n
n

1957

n
n

Tvedestrand

n
n

JA

n
nnnn

n
n

n

n
n

nnn

Agder Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 21. november kl. 14.00 – 18.00, sted ikke avklart. Innkalling sendes ut 4 uker før møtet. Nominasjonsmøtet deles i to deler som foretar valg av to stortingsvalglister, en for hvert valgdistrikt. Stemmerett har de foreningene som tilhører de respektive valgdistriktene. n
n

n

n
n

n

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen,nkontakt:

n
  n
 • Leder av nominasjonskomiteen for Aust-Agder valgdistrikt:
 • n
n

Arild Windsland, 926 46 119, windsl@online.no

n
  n
 • Leder av nominasjonskomiteen for Vest-Agder valgdistrikt:
 • n
n

Mathias Bernander, 901 17 176,n mathias.bernander@politiker.agderfk.no n

n
  n
 • Fylkessekretær Jannecke Beyer Guttormsen, 975 02 012, agder@hoyre.non
 • n
n