Team Arne – klar for valgkamp!

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen er klar for kamp og motivert for arbeid i hele Agderregionen. Team Arne er alle vi som skal bistå vår toppkandidat med praktiske oppgaver og promotering i tiden fremover

Blant Team Arne, finner vi Agder Høyres valgkamputvalg (VKU) som ble konstituert tidligere denne måneden.n n
n
Hannah Dybesland
(Mandal) ble valgt til å lede valgkamparbeidet i Agder Høyre og skal i samarbeid med nestleder Maiken Messel og valgkampmedarbeider Erik Johan T. Lindøe planlegge og sikre god gjennomføring av valgkampaktiviteter i alle kommuner i Agder.n

n

Arne Thomassen er vår fylkesordførerkandidat, og vil sammen med de andre toppkandidatene være med på dette arbeidet.n
n
Alle lokalforeninger har egne valgkampansvarlige som er med i Team Arne, samtidig som de skal arbeide for gode resultater i egen kommune. Høyre har ambisjoner om et blått Agder, med mange Høyreordførere. n
n
For å nå målene skal vi snakke om egen politikk og egne løsninger, direkte velgerkontakt, og vi skal ha brede smil og lave skulde. De som smiler mest vinner valget.n
n

n


For å komme i kontakt med VKU-leder Hannah Dybesland, send e-post til hannahdy@icloud.com