Bli med i programprossessen!

n Vi skal få fart på Norge igjen i tiden som kommer. Det krever tydelige politiske prioriteringer som fremmer vekst, skaper arbeidsplasser, og bidrar til grønn omstilling.n n

Send oss dine innspill og hjertesaker idag. Klikk her!

n

Høyres nasjonale programkomite vil i løpet av september sende ut 1. utkastet til Stortingsvalgprogram 2021-2025. Statssekretær Aase Marthe Horrigmo fra Kristiansand er medlem av programkomiteen.n
n
I løpet av høsten vil Agder Høyre tilby alle våre medlemmer muligheten til å delta i prosessen med programarbeidet. I løpet av september vil vi sende deg tid og sted for våre regionale innspillsmøter rundt i Agder. Alle er velkommen, håper du vil delta her.nn

n

I tillegg vil vi jobbe med politikkutvikling under vår regionale kommunalsamling i Kristiansand 5. september. Les mer om konferansen her.n
n

n

Videre er du velkommen til årsmøte i din lokalforening. Årsmøtene avholdes normalt innen utgangen av desember, hvor alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta.

n

Her kan man ta til orde for endringsforslag til det utsendte programutkastet. Disse forslagene gjennomgåes av en programkomite, og forslagene behandles videre av Agder Høyres fylkesårsmøte 5. – 6. februar 2021, som vedtar hvilke endringsforslag som skal sendes til Høyres landsmøte 2021.

n

n
n

n

Har du spørsmål til programprosessen i Agder Høyre? Ta kontakt med regionrådgiver Tor Marius Markussen på e-post: tmm@hoyre.no.