Agder Høyres programprosess for Stortingsvalget 2025

Høyres programkomité er godt i gang med programarbeidet inn mot stortingsvalget i 2025. Her kan du lese mer om programprosessen på Agder!

Stortingets uteplass
Stortingets uteplass

Høyre er godt i gang med programarbeidet inn mot stortingsvalget i 2025.

Agder Høyre ønsker at medlemmer, folkevalgte og tillitsvalgte bidrar i utarbeidelsen av programmet, og har derfor opprettet en egen dialoggruppe på facebook for diskusjoner og innspill. Vi oppfordrer til å bli med i gruppen dersom du ønsker å bidra i prosessen.

Målet med prosessen er å involvere en størst mulig del av organisasjonen i arbeidet med nytt stortingsvalgprogram og sørge for at Agder Høyre får gjennomslag i programmet på saker som er viktig for landsdelen, Norge og Høyre. Derfor ønsker vi nettopp dine innspill!

I forbindelse med arbeidet har Agder Høyre egne programkontakter slik at medlemmer på Agder kan delta aktivt i arbeidet. Disse vil ta med innspill til programkomiteen i Høyre. Er det noe du lurer på rundt programprosessen, kan du kontakte Agder Høyres programkontakter: 

Det vil i løpet av innspillsperioden settes opp ulike innspillsmøter i Agder Høyre. Disse legges fortløpende ut som arrangement på våre nettsider. Her vil våre medlemmer ha muligheten til å komme med sine innspill. Det er også mulig å komme med innspill direkte til programkomiteen her.

Flere av innspillsmøtene vil inneholde interessante og gøye innledere, som for eksempel Ine Marie Eriksen Søreide, Jon Gunnar Pedersen og flere. Dette er en flott mulighet for å bli kjent med partiet og delta i prosessen fremover.

Følgende utgjør Agder Høyres programkomité som arbeider med hele programmet og utvalgte tema:
− Harald Furre, medlem Høyres programkomité, fylkesleder og programkontakt
− Amalie Kollstrand, leder Agder Høyres kvinneforum og programkontakt
− Per-Jakob Haakstad, leder Arendal Høyre, programkontakt
− Amalie Gunnufsen, leder Kristiansand Høyre, bystyrerepresentant
− Haagen Poppe, gruppeleder Arendal Høyre
− Erik J. T. Lindøe, nestleder Agder Høyre, gruppenestleder fylkestingsgruppen, arbeider spesielt med tema «Skatt»
− Steinar J. Olsen, leder av arbeidsgruppen «Flere unge i arbeid»
− Gunnar Kulia, leder av arbeidsgruppen «Klima og energi»

Datoplan for programprosessen

Programprosess og tidsplan i Agder frem mot HLM25  
9. mars 2024 Aktuelle tematiske arbeidsutvalg nedsettes. Utvalgene behandler program-komiteens tematiske diskusjonsnotater og utarbeider forslag og innspill til ny politikk som sendes innen fristen til program@hoyre.no   Lederne i de tematiske arbeidsutvalgene og Agder Høyres programkontakter utgjør en programkomité som holder i prosessen. Nedsatte tematiske arbeidsutvalg: Flere unge i arbeid, ledet av Steinar J. Olsen, og Klima- og energi, ledet av Gunnar Kulia.
Temaer som programkomiteen også arbeider spesielt med:
– Utenriks og forsvar
– Skatt
– Landbruk
Fra 9. mars til 10. september 2024 Utvalgene og programkomiteen legger ut på turné til lokalforeningene hvor vi arrangerer regionmøter for å skape engasjement. Til møtene inviterer vi fagfolk, organisasjoner m.m., innledere fra stortingsgruppen/stortingsvalgprogram-komiteen. Samle innspill til programmet blant medlemmer, lokalforeninger, lokalt næringsliv, organisasjoner og andre. De tematiske arbeidsutvalgene utarbeider innen fristen innspill til Høyres programkomité med viktig og ny politikk for landsdelen, Norge og Høyre.
Høsten 2024 Når 1. utkast til stortingsvalgprogram er offentliggjort og sendt ut til organisasjonen innen 10. september 2024, arbeider Agder Høyres programkomité sammen om hele programutkastet. I den anledning avholdes det åpne møter i begge valgdistriktene med innspill og diskusjon. Agder Høyre sender inn endringsforslag til 1. utkast innen fristen. 
November 2024 Frist for innsending av endringsforslag til 1. utkastet er innen 10. november 2024. Agder Høyres programkomite tilbyr seg å være til stede på foreningenes årsmøter for å innlede om programmet, diskutere og hente inn endringsforslag, og forberede dem til programbehandling under Fylkesårsmøte 7. – 8. februar 2025.  
Januar 2025  Endelig forslag til Stortingsvalgprogram 2025 – 2029 offentliggjøres og sendes ut til organisasjonen innen 15. januar 2025. Agder Høyres programkomité gjennomgår endringsforslagene fra lokalforeningene, medlemmene og innstiller til Fylkesårsmøtet. Programkomiteen utarbeider også egne forslag der det er nødvendig.  
7. – 8. februar 2025 Agder Høyres Fylkesårsmøte har en bred behandling av Høyres stortingsvalgprogram 2025 – 2029 og behandler innkommende endringsforslag. Programkomiteen fungerer som redaksjonskomité under Fylkesårsmøtet, løfter frem de viktigste temaene og skaper en god gjennomgang og debatt. 
8. februar til HLM25 Etter Fylkesårsmøtet er det Agder Høyres delegasjon til HLM25 som overtar ansvaret for arbeidet og sender inn endelige endringsforslag fra Agder Høyre til HLM25 innen fristen 26. februar kl. 12.00. 
Agder Høyres programprosess