Syv grunner til å stemme Ålesund Høyre

Høyres visjon for Ålesund er et samfunn med muligheter for alle

1. Rydde opp i det økonomiske kaoset

Regjeringens manglende bevilgninger til oppsplitting leder til usikkerhet i økonomien. Høyre vil rydde opp i det økonomiske kaoset og snu skuta. Kommunen kan drives mer effektivt. Vi har lang vei å gå og vi bør satse enda mer på digitalisering som kan gjøre det enklere for folk å få svar fra kommunen. Vi må prioritere skole og helse, fremfor bygging av blant annet ny kirke.

2. Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Høyre vil ha en verdig og god eldreomsorg som gir brukerne mer valgfrihet. Vi trenger en større satsing på bokollektiv og tilrettelagte boliger for eldre. Høyre ønsker å spille på lag med et mangfold av aktører for å videreutvikle eldreomsorgen og gi brukerne flere og bedre alternativer.

3. En trygg skole med læring

Høyre vil ha en skole som ruster barna for fremtiden. Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller. Det er alvorlig mange elever i Ålesund som melder om en skolehverdag med mobbing og tøft miljø. Høyre vil gjøre det enklere å melde om mobbing i Ålesundsskolen og sikre et trygt og godt læringsmiljø.

4. Redusere eiendomsskatt og utvide timesregel for bompassering

Høyre vil at folk at folk skal få beholde mer av egne penger og nå påføres innbyggerne mer utgifter gjennom økte energipriser, kommunale avgifter og bompenger. Vi ønsker en gjennomgang av alle kommunale avgifter og vil redusere eiendomsskatten. Målet er å fjerne eiendomsskatten når vi får kontroll på den økonomiske situasjonen i kommunen. I tillegg ønsker vi å utvide passeringen i bomringen fra 1 time til 3 timer.

5. By- og tettstedutvikling med levende lokalsamfunn

Høyre vil utarbeide en plan sammen med lokalt næringsliv i alle kommunedeler for tettsted- og handelsstedsutvikling Realisering av Sørsida, Kulturhavna, Skutvika og Brosundtunnelen er viktig for byutviklingen. Ålesund er kjent som festivalbyen med et kulturliv som har betydningene for handel, service og reiseliv gir enorme ringvirkninger for verdiskapning. Vi må satse på de tingene som gjør oss unike og til et attraktivt sted å bo.

6. Rask psykisk helsehjelp

Høyre vil at alle skal få et tilpasset tilbud. Vi skal satse på lavterskeltilbud og nye aktører som korter ned ventetiden. Det er dessverre mange som faller utenfor, og en av våre viktigste oppgaver blir å lage et godt sikkerhetsnett og hjelpe de som sliter med å mestre egen hverdag. Kommunen må jobbe tett med alle gode krefter som kan bistå til å hjelpe folk – når de trenger det.

7. Næringsvennlig kommune

Høyre vil spille på lag med næringslivet som skaper verdier, samfunnsutvikling og spennende arbeidsplasser i regionen vår. Vi vil satse på digitalisere egne tjenester for å sikre rask saksbehandling og forutsigbarhet. Høyre vil ha en tettere dialog med næringslivet og lage en årlig møteplass mellom kommune, politikere og ulike bransjer. Ålesund kommune må kjenne sitt ansvar og ta rollen som viktigste eksport-, fiskeri- og sjømatkommune i landet på alvor. Ålesund er også en av de viktigste reiselivskommunene i Norge og sammen med næringslivet vil vi lage en strategi for å løfte reiselivet og finne bedre løsninger for logistikk for å ta imot turister.  

Fant du ikke din hjertesak?

Høyre har mye god politikk for Ålesund. Kanskje finner du noe om det du brenner for i programmet vårt?

Bli kjent med Ålesund Høyres ordførerkandidat Monica!

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagen i år er mandag 11. september. På valgdagen må du stemme i Ålesund kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!