Årsmøte i Åmot Høyre 26.01 2023

DET BLIR SPENNEDE TIDER 

Nå er vi igang

Den 26 Januar ble det avholdt årsmøte i Åmot Høyre.
Selv om fremmøte kunne vært noe bedre ble det gjennomført i fin stil.
I forbindelse med nominasjonsprosessen sitter styret igjen med inntrykket at den medvinden Høyre har nasjonalt, også gjelder lokalt. Ikke minst med bakgrunn i den gode jobben Ole Erik har gjort som ordfører.

Lokallaget har ligget noe nede de siste årene og dette ble det besluttet å gjøre noe med. Det ble valgt et interimstyre som skal søke å få dette i gang igjen. Skal demokratiet virke trenger man aktive lokallag som kan påvirke folkevalgte, både lokalt og sentralt.

Valgt frem til sommeren ble:

  • Per Walmsnæss, Leder
  • Atle Haugland, Styremedlem
  • Ole Erik Hørstad, leder kommunestyregruppen og Ordfører

Etter årsmøtet med det gjennomført Nominasjonsmøte. Resultatet fra dette sendes ut når alle representanter er forespurt og har akseptert plassen.