Politikk

Åmot Høyre vil jobbe for at Åmot skal være en attraktiv kommune som folk ønsker å bosette seg i. Flere innbyggere vil gi en bedre kommuneøkonomi, slik at vi kan yte best mulige tjenester til våre innbyggere.

Våre hjertesaker

 • Skole og oppvekst

  Åmot Høyre vil fortsette å videreutvikle barnehager og skoler i kommunen

 • Næringsutvikling

  Åmot Høyre skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av lokalt næringsliv i kommunen.

 • Veier

  Åmot Høyre vil sette av penger til vedlikehold av kommunale veier for å redusere etterslepet.

 • Helse og omsorg

  Åmot Høyre vil at kommunen skal gi omsorg med verdighet i alle livets faser.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skole og oppvekst

åmot Høyre vil fortsette å videreutvikle barnehager og skoler i kommunen. For å få til det vil vi:

 • Sørge for bedre utnyttelse av tilgjengelige midler.
 • Satse mer på etter- og videreutdanning av ansatte i barnehager og skoler.
 • Fortsette arbeidet med å heve kvaliteten på læring i barnehager og skoler.
 • Kun benytte kvalifiserte lærere i skolen.
 • Sikre fortsatt full barnehagedekning.

Næringsutvikling

åmot Høyre skal være en pådriver for etablering og videreutvikling av lokalt næringsliv i kommunen.

Vi vil fortsette å bidra til styrking av Høyskolen i Hedmark avd. Rena, slik at høgskolen forblir viktig i utviklingen av åmot-samfunnet. Videre utvikling av vannkraft er viktig for kommunen.

Veier

åmot Høyre vil sette av penger til vedlikehold av kommunale veier for å redusere etterslep.

Helse og omsorg

åmot Høyre vil at kommunen skal gi omsorg med verdighet i alle livets faser. Det vil vi oppnå gjennom å:

 • Bruke tilgjengelige midler på en best mulig måte.
 • Skape forutsigbarhet for brukerne av helsetjenestene.
 • øke bruken av velferdsteknologi i omsorgen.
 • Legge til rette for kompetanseheving i omsorgssektoren.

Kollektivtransport

åmot Høyer vil jobbe for flere avganger med buss og tog til og fra Rena.

Forsvaret

åmot Høyre vil jobbe for styring av Forsvaret i vår kommune. Vi vil bidra til et tett samarbeid mellom Forsvaret og åmotsamfunnet.

Kirken i Åmot

åmot Høyre vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet av kirkene i åmot.

Kommunale avgifter

åmot Høyre vil jobbe for å redusere de kommunale avgiftene.

Rovdyr

åmot Høyre støtter en ny og mer restriktiv rovdyrpolitikk med mer lokal forvaltning. Det vil gi trygghet for friluftsliv, husdyrhold og jakt.

Eiendomsskatt

åmot Høyre vil ikke utvide eller øke eiendomsskatten.