Et fremtidsrettet helsehus/sykehjem i Arendal i 2026

Høyre har som mål å få på plass et nytt helsehus/sykehjem i 2026.
Årsaken er enkel, behovet er allerede stort med ventelister på både langtids som korttidsplasser. Behovet vil øke sterkt i kommende år. 

Høyre har som mål å få på plass et nytt helsehus/sykehjem i 2026. Linda D. Øygarden, Arendal bystyre og Ordførerkandidat Arendal Høyre.

Det har vært jobbet målrettet med nytt helsehus/sykehjem i Arendal siden 2018. Målet var opprinnelig et helsehus på Saltrød med 205 plasser. Dette ble for dyrt og prosjektet ble nedskalert til 120 plasser. Våren 2023 ble det klart for både kommunedirektøren og Høyre (og flere andre partier) at tomta ved Saltrødsenteret ikke var egnet. Den AP-ledede posisjonen, samt MDG og FrP har likevel tviholdt på Saltrødlokasjonen. 
Høyre har som mål å få på plass et nytt helsehus/sykehjem i 2026.
Årsaken er enkel, behovet er allerede stort med ventelister på både langtids som korttidsplasser. Behovet vil øke sterkt i kommende år. 
Høyre vil at innbyggerne skal føle seg trygge på at de kan få gode omsorgstjenester når de trenger det. Skal man klare det i 2026, så må man velge en ferdigregulert eller nær ferdigregulert tomt. Det fant vi bla. i sentrum.
Denne prosessen har utvilsomt tatt altfor lang tid. Det ansvaret må den Ap-ledede posisjon ta. Kommunedirektøren ønsker mer tid til videre utredning. Det skyldes nok først og fremst de økonomiske kostnadene, men også for å se utrede tilgang på helsepersonell og ytterligere muligheter innen tidlig innsats. Alle viktige forhold, men tidlig innsats vil ikke løse de behovene vi ser nå og i kommende år.
Antall eldre og demente øker kraftig i kommende år. Bystyret har vedtatt å legge ned både Solhaug (48 plasser) og Elim (16 plasser). Det er videre vedtatt å se på mulighetene for renovering av Røed. Årsaken til nedleggelse av Solhaug er knyttet til tilsynsrapport fra Statsforvalteren 8/2/2019. I rapporten kan man bla. lese: «Det betyr at pasienter som i utgangspunktet er i behov av omfattende stell og pleie ikke skal til Solhaug. Det skyldes at det er en del bygningstekniske ting som begrenser muligheten for pleie.». Det handler derfor om sikkerhet for pasientene. Solhaug var opprinnelig et aldershjem. En ombygging av Solhaug bo og omsorgssenter vil utvilsomt bli både teknisk utfordrende og svært kostbart.

Behandlingen av helsehussaken i bystyret i Arendal 22.6.23 fikk ikke den konklusjon som Høyre ønsket seg. Et flertall med hele den AP-ledede posisjon håper og ønsker fortsatt på et helsehus/sykehjem på Saltrød. Dette til tross for all den informasjon som foreligger om alle utfordringene ved tomta. I valgkampmateriell fra Ap kan man nå lese at de vil sørge for nytt sykehjem på Saltrød i 2026. Det er ikke realistisk og Arbeiderpartiet villeder velgerne med valgkampløfter de ikke kommer til å klare å holde.
Minner her om at tomta enda ikke er regulert og de tekniske, juridiske og økonomiske utfordringene er store. Høyre ser muligheter for annen spennende og viktig utvikling på nevnte tomt.
Bystyrevedtaket åpner også for å parallelt å se på andre tomter, også i sentrum. Det er et viktig vedtak og som Høyre er meget godt fornøyd med. Men det er her ressursinnsatsen burde legges.
Høyre vil bygge et nytt og fremtidsrettet helsehus/sykehjem i 2026 for alle våre innbyggere som trenger god pleie og omsorg. Det haster. 

Linda D. Øygarden, Arendal bystyre og Ordførerkandidat Arendal Høyre
Haagen Poppe, Arendal bystyre og 2. kandidat Arendal Høyre
Nina Roland, Arendal bystyre og 3. kandidat Arendal Høyre
Geir Fredrik Sissener, Arendal bystyre, gruppeleder Arendal Høyre og 15. kanditat Arendal Høyre.
Amalie Kollstrand, 7. kandidat Arendal Høyre

Bystyrevedtaket åpner også for å parallelt å se på andre tomter, også i sentrum. Det er et viktig vedtak og som Høyre er meget godt fornøyd med. Kystveien Helsehus er et av disse alternativene.