Vi tror på Arendal

Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Arendal Høyre jobbe for de neste årene:

  • Videreutvikle Arendal som sommerby gjennom å la butikkene i sentrum holde søndagsåpne i juli.
  • Arendal skal bli et lavutslippssamfunn, og være en av Norges ledende miljøbyer.
  • øke kvaliteten innen helse og omsorg, prioritere pasienten, mat, pleie, aktivitet og fellesskap.
  • Sykehuset i Arendal skal bestå og videreutvikles.
  • Arendal skal være en by som unge nyetablerte ønsker å flytte til, med attraktive arbeidsplasser og trygge oppvekstmiljøer.
  • Vi vil styrke kvaliteten i barnehage og skole, med fokus på tidlig innsats, og tverrfaglig personell som skal bygge laget rundt barn og unge. Vi vil bygge en skole som ser hver enkelt elev og gir muligheter for alle.
  • Gjennomføre en reduksjon av den usosiale eiendomsskatten.
  • La alle få tilgang til gode fritidsopplevelser gjennom innføring av Frivillighetsmillionen og et fritidskort for ungdom.
  • Styrke integreringen, gjennom de frivillige organisasjonene og det kommunale tilbudet, slik at flere kommer raskt ut i arbeid og alle lærer språket raskt. Sammen skaper vi et inkluderende fellesskap.
  • Legge forholdene til rette for at det skapes flere arbeidsplasser.

Vi tror på Norge

Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn.

Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben.

Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

Godt valg!

Les også: