Ti grunner til å stemme Høyre

En stemme til Høyre er en stemme for kvalitet i skolen og omsorgen. En stemme for ja-kommuner som legger til rette for vekst og trygge jobber i lokalsamfunnet.

Her er 10 grunner til at du bør stemme Høyre:

Satse på en skole med kunnskap og mestring

Uavhengig av om man er jente eller gutt, hvor man er født eller hvilken skole man går på.

Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne, og opparbeide seg digitale ferdigheter. Vi vil satse på tidlig innsats, ha fritt skolevalg, stille krav til lærernes kompetanse og beholde gode lærere i klasserommet.

Les mer

Bygge mer vei

Høyre i regjering har økt samferdselsbudsjettet med 75 % og redusert bompengeandelen. Vi prioriterer vei og bane – både nasjonalt og lokalt fordi bedre og tryggere veier er viktig i folks hverdag. Gode veier gjør det mulig å ha arbeidsplasser i hele landet.

Les mer

Sikre valgfrihet og kvalitet i helsetjenestene

Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Vi mener det offentlige har hovedansvaret, men vil også la private, frivillige og ideelle tilby helsetjenester og god omsorg. Det skal ikke være lommeboken din som avgjør hvor stor valgfrihet du har.

Les mer

Redusere det generelle skatte- og avgiftsnivået

Vi vil redusere det generelle skatte- og avgiftsnivået, både for privatpersoner og bedrifter. Tallene viser at Høyre-ordførere krever inn minst eiendomsskatt per innbygger

Høyre mener at eiendomsskatten bør være så lav som mulig, og at de kommunale avgiftene og bompengene må være moderate.

Les mer

Bygge ut grønnere transport og et bedre kollektivsystem

Vi vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Derfor vil Høyre ha mer kollektivtransport som gjør hverdagen til folk flest grønnere. Vi vil ta i bruk ny teknologi som gjør miljøvennlige reiser enklere.

Les mer

Sikre læring i klasserommet

Å stille krav er å bry seg. Både mobilbruk og fravær forstyrrer undervisningen. Vi vil ha regler for mobilbruk og bedre oppfølging av elever med høyt fravær.

Les mer

Ha flere ja-kommuner

Folk flest og bedriftene de jobber i, bygger og utvikler Norge.

Høyre-kommuner skal være ja-kommuner som finner løsninger for flere arbeidsplasser og utvikling i lokalsamfunnet. Saksbehandlingstiden må ned, og planprosessene må være effektive.

Les mer

Gjennomføre "Leve hele livet"

Alle fortjener en verdig alderdom. Eldre skal få gode måltider, ha mer aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig ut i fra egne ønsker, interesser og behov.

Les mer

At flere kommuner skal være inkluderende lokalsamfunn

For mange mennesker med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og personer med «hull i CVen» står uten jobb.

Folk med to tomme hender og stor arbeidslyst må inkluderes i lokalsamfunnet. Høyre vil at alle kommuner skal bidra i inkluderingsdugnaden og gjennomføre et integreringsløft tilpasset kommunens eget behov.

Ha mindre byråkrati

Vi trenger mer innovasjon, digitalisering og brukervennlig teknologi i kommunene våre. Det kan gjøre det enklere å bruke kommunenes tjenestetilbud.

Les mer

Vi tror på Norge

Høyre har fått gjennomslag for politikken sin fordi vi samarbeider med andre og har respekt for dem vi samarbeider med.

Fant du ikke temaet som er viktigst for deg? Det er heldigvis mange flere gode grunner til å stemme Høyre enn disse ti – finn ut hva Høyre går til valg på i din kommune:

Velg kommune