Selv om vi er liten er vi viktig

Vi må selv få velge hva som er best