Bli kjent med Arild

Birkenes Høyres ordførerkandidat

Arilds hjertesak

Enkeltmennesket i sentrum

Min hjertesak er å se det enkelte mennesket. Som kommune skal vi gi tjenester til befolkningen fra vugge til grav. Derfor er det like viktig at barn unge har det bra som at de eldre får dekket sine behov.

Tjenestene skal ha kvalitet, men må også gi rom for valgfrihet. Enkeltmennesket foran systemet.

Alle mennesker har sine drømmer og mål. Da må vi som politikere gjøre det vi kan for at deres drømmer går i oppfyllelse. Det kan være drømmehuset de ønsker å bygge , eller det er bedriften de ønsker å etablere.  

Birkenes er en god kommune å bo i. Vi har mange arbeidsplasser flott natur og et yrende lag og foreningsliv, basert på dugnad. Som kommune kan vi ikke ta dette som en selvfølge og vi må derfor spille på lag med næringslivet og de frivillige. Det handler ikke bare om penger, men også å samarbeide som en aktiv støttespiller.

For å lykkes må også økonomien være på plass. Birkenes har en utfordring med å få nok midler til alle krav som stilles og oppgavene som skal løses. Derfor er økonomistyring og konstnadskontroll av vesentlig betydning. Vi må velge smart og kreativt og spille på de ressursene vi har rundt oss. For Høyre er det ikke viktig hvem som utfører tjenesten , det viktige er at den blir utført . Da er det private næringsliv og frivilligheten den beste samarbeidspartner vi kan få.

Det er i kommunen folk bor . Hver og en av dere møter kommunen i forskjellige faser av livet.I barnehagen, på skolen og i helsesektoren og noen ganger må dere spør kommunen om lov . Da blir det en hjertesak for meg å se , høre og forstå nettop dine ønsker og behov.