Arild Windsland

  • Birkenes Høyre
  • Representant - Aust-Agder Høyre - Fylkesting
  • Kandidat - Aust-Agder Høyre - Stortingskandidater
  • 3727 6740
  • 92646119
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2011 2011
Ordfører Kommunestyret Birkenes Høyre 2011 2015
Varamedlem Fylkesting Aust-Agder Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2014 2015
Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 2015 2019
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2016 2017
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2012 2013
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2011 2011
Nestleder Foreningsstyret Birkenes Høyre 2007 2016
Varaordfører Kommunestyret Birkenes Høyre 2011 2011
Styremedlem Foreningsstyret Birkenes Høyre 2003 2005
Representant Kommunestyret Birkenes Høyre 1988 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Birkenes Høyre 2007 2007